Bj, BJ ( banjozsef.hu, VISZK.hu, bjsoft.eu ) Bjsoft TKR Online - általános szerződési feltételek

MIELŐTT MEGRENDELNE EGY BJ TKR ONLINE SZOLGÁLTATÁST, KÉREM, FIGYELMESEN OLVASSA EL A JELEN ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEKET ÉS A GYAKRAN ISMÉTLŐDŐ KÉRDÉSEK CÍMŰ ANYAGOT. AMENNYIBEN ÖN MEGRENDEL EGY BJ TKR ONLINE SZOLGÁLTATÁST, AZ AZT JELENTI, HOGY ÖN ELFOGADJA A JELEN ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEKET. AMENNYIBEN A JELEN ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEKET NEM FOGADJA EL, KÉREM, NE RENDELJEN MEG BJ TKR ONLINE SZOLGÁLTATÁST, ILLETVE NE HASZNÁLJA AZT.

Bevezetés. Az Ön és Bán József [ 069996ME ; Elérhetőség : bjsoft.banjozsef.hu/bjsoft17 Chat : wa.me/c/36303482553 | t.me/banjozsef ] (a továbbiakban "BJ") között létrejött jelen szerződés (a továbbiakban "Szerződés") a BJ TKR Online Szolgáltatás (a továbbiakban "Szolgáltatás") általános szerződési feltételeit (a továbbiakban "Feltételek") tartalmazza. BJ által kínált Szolgáltatás leírása a Gyakran Ismétlődő Kérdések ("GYIK") webcímén ( https://banjozsef.hu/GYIK ) vagy más, BJ által időről időre közzétett webcímen található. "Ön" vagy a "Megjelenítő" bármely olyan személyt jelent, amelyet az Ön/Megjelenítő, vagy az érdekeltségébe tartozó más személy(ek), és/vagy a nevében (nevükben) eljáró bármely ügynökség vagy hálózat által benyújtott "TKR Megrendelő" lapon megjelöltek és amely(ek)re ugyancsak vonatkozik a jelen Szerződés.

1. A Szolgáltatás használata : A Szolgáltatás használatának feltétele BJ előzetes hozzájárulása és az, hogy Ön folyamatosan megfeleljen a TKR Jogi Kapcsolatoknak (a továbbiakban a "TKR Jogi Kapcsolatok"), amely a https://banjozsef.hu/TKR_Jog.exe webcímen és/vagy más olyan webcímen olvasható, amelyet BJ időről időre megjelöl. BJ fenntartja magának a jogot, hogy bármely érdeklődő vagy használó megrendelését bármikor, kizárólag saját belátása szerint elutasítsa. A Megrendeléssel Ön kijelenti és szavatol azért, hogy betöltötte a 18. életévét, és beelegyezik abba, hogy BJ szolgáljon harmadik fél és/vagy saját maga hirdetéseivel és/vagy más tartalommal (az ilyen harmadik fél által szolgáltatott hirdetések, BJ által szolgáltatott hirdetések és más tartalom a továbbiakban együttesen "Hirdetések"), feltéve, hogy amennyiben BJ ellenszolgáltatás nélküli tartalmat küld, Ön jogosult a Szolgáltatás részeként ilyen tartalom átvételét megtagadni. Önnek olyan adatvédelmi irányelvvel kell rendelkeznie, amelyben kifejezetten rendezi, hogy a felhasználója böngészőjén harmadik felek cookiekat ( kis szöveges fájl ) helyezhetnek el és olvashatnak le, vagy web beacont ( elektronikus honlap kép közvetítő ) használhatnak információ gyűjtésre az Ön weboldalán ill. a BJ - TKR Kiadványokban elhelyezett hirdetések és linkek tekintetében. Az adatvédelmi irányelvének cookie ( 'sütik' ) menedzsmenttel kapcsolatos felhasználói információt is tartalmaznia kell.

2. A Hirdetések működtetése : Ön egyetért azzal, hogy betartja BJ által időről időre közölt specifikációkat a Hirdetések, Linkek és BJ és TKR Márkaelemek ( definíció a 12. pontban ) megfelelő megjelenítésének lehetővé tétele érdekében, beleértve, de nem kizárólag azt, hogy Ön semmilyen módon nem módosítja az Ön számára BJ által biztosított HTML vagy egyéb programozást, hacsak erre nem kapott kifejezett, írásos (az elektronikus levelezést is beleértve) engedélyt BJ -től és Bán József -től.

* Általános rendelkezések; Bizonyos Szolgáltatás tulajdonságok "Béta" ill. DEMO jellemzőknek minősülnek, vagy más módon nem támogatottak ( "Béta Jellemzők" ill. "DEMO Jellemzők" ). Az alkalmazandó jog által lehetővé tett legnagyobb mértékben a Béta Jellemzők ill. DEMO Jellemzők úgy kerülnek biztosításra, "ahogy vannak" az Ön kockázatára és választása szerint. Önnek tilos a Béta Jellemzőkkel ill. DEMO Jellemzőkkel, nem nyilvános Béta Jellemzők ill. DEMO Jellemzők létezésével vagy a Béta Jellemzőkhöz ill. DEMO Jellemzőkhöz való hozzáféréssel kapcsolatos bármely információt bármely harmadik személy tudomására hozni.

3. Kommunikáció kizárólag BJ -vel : Ön beleegyezik abba, hogy az Eszközzel (Eszközökkel) kapcsolatban megjelenített bármely Hirdetést vagy Linket érintő kommunikációt közvetlenül BJ -vel fog folytatni, nem valamelyik hirdetővel.

4. A felek felelőssége : Kizárólag Ön felel az Eszköz(ök)ért, beleértve annak tartalmát, anyagait és működését, BJ specifikációinak megfelelő használatát, a jelen Szerződés feltételeinek betartását, beleértve a TKR Jogi Kapcsolatoknak való megfelelést is. BJ fenntartja a jogot, hogy saját belátása szerint megvizsgáljon bármilyen olyan tevékenységet, mely sértheti a jelen Szerződést, beleértve, de nem kizárólagosan bármilyen számítógépes alkalmazás használatát a Hirdetések, Linkek megjelenítésére és használatára, valamint bármilyen részvételt bárminemű olyan tevékenységben, amelyet a jelen Szerződés tilt. BJ semmilyen felelősséget nem vállal az Ön Eszközével (Eszközeivel) kapcsolatban, beleértve, de nem kizárólagosan Eszköze végfelhasználóitól származó megjelenítések és lekérdezések fogadását, vagy az Eszköze és a banjozsef.hu közötti adatátvitelt. Továbbá, BJ nem köteles Önt figyelmeztetni abban az esetben, ha a Hirdetések, Linkek nem jelennek meg helyesen Eszköze (Eszközei) végfelhasználóinak.

5. Tiltott felhasználások : Ön számára tiltottak az alábbiak, és azok tekintetében harmadik személynek nem adhat felhatalmazást vagy támogatást: (I) Hirdetés, Link információk szerkesztése, módosítása, megváltoztatása, vagy bármilyen ( II ) Hirdetés, Link bármilyen módon történő eltávolítása, elrejtése vagy minimalizálása BJ hozzájárulása nélkül; ( III ) a végfelhasználó által egy Hirdetés bármely részére történő kattintással hozzáfért bármilyen weblap ("Hirdetői Lap") minimalizálása, eltávolítása vagy teljes és hiánytalan megjelenésének más módon történő megakadályozása; ( IV ) ; minden olyan tevékenység, mely egy Hirdetéstől a megfelelő Hirdetői Lapra vezető közvetlen link helyett bármi mást nyújt; ( V ) bármilyen Hirdetés, Link olyan weboldalon, amely bármilyen pornográf, gyűlöletkeltő, erőszakos vagy jogellenes tartalommal bír; ( VI) Hirdetések, Linkek közvetlen vagy közvetett elérése, indítása és/vagy aktiválása az Ön Eszközétől eltérő bármilyen számítógépes alkalmazásból, weblapról vagy ezek segítségével, vagy az Ön Eszközétől eltérő bármilyen egyéb módon; Hirdetések, Linkek belefoglalása az Ön Eszközétől eltérő bármilyen számítógépes alkalmazásba vagy webhelybe a jelen Szerződésben kifejezetten engedélyezettől eltérő mértékben; ( VII ) bármilyen Hirdetésből, Linkből vagy ezek bármilyen részéből, másolatából vagy származékából nyert információk begyűjtése vagy bármilyen, nem átmeneti módon való tárolása; ( VIII ) BJ Webhelyén elhelyezett - esetleg időnként módosított - TKR Jogi Kapcsolatokat vagy az Ön és BJ között létrejött bármely egyéb szerződést sértő bármilyen tevékenység ( beleértve, de nem kizárólagossággal BJ Szolgáltatások feltételeit ); ( IX ) kiadványok terjesztését; ( X ) a banjozsef.hu ( BJ.hu ) használat a Szolgáltatás használata érdekében azt követően, hogy BJ felmondta a Szerződést az Ön szerződésszegésének következtében; vagy ( XI ) részvétel bárminemű olyan tevékenységben vagy gyakorlatban, mely rossz fényt vet BJ -re és Bán József -re vagy más módon rontja BJ és Bán József jó hírnevét és tekintélyét. Ön tudomásul veszi, hogy bármilyen kísérlet az előzőekben felsorolt tevékenységekben való részvételre vagy az előzőekben felsoroltak bármilyen megsértésére a jelen Szerződés lényeges megsértésének számít, és valamennyi alkalmazható törvényes és méltányossági jogorvoslati lépést megtehetek Önnel szemben, beleértve az Önnek nyújtott szolgáltatások azonnali felfüggesztését vagy a jelen Szerződés felbontását, valamint valamennyi polgári és büntetőjogi jogorvoslati lépés megtételét.

6. Felmondás; megszüntetés : BJ egyéb ügyfeleivel ( ilyen lehet az Önnek internetes hozzáférést, levelező szolgáltatást myújtó, kiadvány terjesztő vállalkozás ) kötött esetleges szerződései értelmében Ön BJ HTML vagy hasonló programozást eltávolítva Eszközeiről indokkal és indok nélkül is bármikor leállíthatja a Hirdetések, Linkek megjelenítését a Szolgáltatást igénybevevő bármely Eszközén. Ön a jelen Szerződést bármikor indokolással vagy anélküli is felmondhatja úgy, hogy a Szolgáltatás igénybevételének megszüntetésére vonatkozó szándékáról írásbeli értesítést küld a banjozsef@banjozsef.hu címre. A Szerződés az értesítés BJ általi kézhezvételét követő tíz (10) munkanap után szűnik meg. BJ bármely olyan tevékenységet megvizsgálhat, amely a jelen Szerződést sértheti. BJ, saját belátása szerint, bármilyen indokból bármikor leállíthatja a Szolgáltatást vagy annak egy részét, felbonthatja a Szerződést, illetve felfüggesztheti vagy megszüntetheti bármely Eszköz részvételét a Szolgáltatásban vagy annak egy részében. BJ ezenfelül fenntartja a jogot, hogy értesítés nélkül megszüntessen bármely olyan Hirdetést, Linket, Szolgáltatást, amely két (2) hónap vagy hosszabb idő alatt nem került meghosszabbításra ( Előfizetés : Megrendelés - Fizetés ). Bármely Eszköz Szolgáltatásban való részvételének megszüntetése vagy jelen Szerződés felbontása után, történjen az bármilyen okból, a 3., 6-10. és 14-17. szakasz továbbra is érvényben marad.

7. Titoktartás : Ön egyetért azzal, hogy BJ előzetes írásbeli beleegyezése nélkül nem hoz nyilvánosságra semmilyen BJ bizalmas információt. "BJ Bizalmas Információk" közé tartoznak, de nem kizárólag: (a) a Szolgáltatáshoz kapcsolódó valamennyi TKR szoftver, technológia, programozás, specifikáció, anyag, irányelv és dokumentáció; (b) a Szolgáltatást igénybevevő ( Előfizető ) felhasználók számára, megrendeléseire vonatkozó, BJ által Önhöz esetleg eljuttatott megjelenítések és felhasználásszámok és egyéb statisztikák és (c) minden egyéb olyan információ, melyet BJ írásban "Bizalmas" vagy ezzel egyenértékű megjelöléssel látott el. Azokat a pontos "TKR szoftver csomag" és "TKR Rendszerelem" bruttó összegeket azonban nyilvánosságra hozhatja, melyek Licenc díját BJ Szolgáltatások igénybevétele során Ön kifizetett. Nem tartoznak BJ Bizalmas Információk közé az Ön vagy BJ általi szerződésszegés nélkül nyilvánosságra került információk, valamint az olyan információk, ( I ) melyekhez bizonyíthatóan BJ Bizalmas Információkhoz való hozzáférés nélkül, függetlenül jutottak el; ( II ) melyekhez Ön harmadik féltől jogszerűen jutott hozzá; és ( III ) melyeknek nyilvánosságra hozatalát a törvény vagy a hatóságok megkövetelik.

8. Garancia hiánya : BJ és Bán József semmilyen garanciát nem vállal a Hirdetések megjelenésének és a Hirdetések felhasználásának a mennyiségéért, e megjelenések és/vagy felhasználási lehetőségek kiadásának, aktualizálásának, kézbesítésének időzítéséért, a Felhasználás teljesülését, valamint a jelen Szerződés értelmében az Önnek biztosított megjelenési lehetőségért. Továbbá, a kétségek elkerülése végett, BJ és Bán József sem nem garantálja, hogy a Szolgáltatás folyamatosan ( minden időben ) üzemel, vagy bármely down time ( letöltési, megjelenési idő ) során ( I ), amelynek az oka bármely közforgalmú internet, hálózat vagy szerver kimaradás, ( II ) amelynek az oka az Ön berendezésének, rendszerének vagy helyi hozzáférésének a hibája, ( III ) előre bejelentett karbantartás, vagy ( IV ) BJ ( vagy partnerei ) irányításán kívül eső események, úgy mint sztrájk, lázadás, felkelés, tűz, árvíz, robbanás, háború, kormányzati intézkedés, munkakörülmények, földrengés, természeti katasztrófa, vagy az internet kapcsolat megszakadása olyan helyen, ahol BJ ( vagy partnerei ) vagy az Ön internet hozzéférése található.

9. Szavatosság hiánya : BJ ÉS BÁN JÓZSEF SEMMILYEN, SEM KIFEJEZETT, SEM HALLGATÓLAGOS SZAVATOSSÁGOT NEM VÁLLAL, BELEÉRTVE, DE NEM KIZÁRÓLAG A HIRDETÉSEKET, LINKEKET ÉS EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOKAT, ÉS KIFEJEZETTEN KIZÁRJA FELELŐSSÉGÉT A JOGSÉRTŐ JELLEG, AZ ÉRTÉKESÍTHETŐSÉG ÉS VALAMELY KONKRÉT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁG TEKINTETÉBEN. AMENNYIBEN A HIRDETÉSEK, LINKEK NEM BJ VAGY BÁN JÓZSEF TARTALMON ALAPULNAK, VAGY NEM BJ VAGY BÁN JÓZSEF TARTALOMMAL KAPCSOLATBAN KERÜLNEK KÖZZÉTÉTELRE, BJ ÉS BÁN JÓZSEF SEM TARTOZIK SEMMILYEN FELELŐSSÉGGEL AZ ILYEN HIRDETÉSEK, LINKEK MEGJELENÉSÉVEL KAPCSOLATBAN. 10. Felelősségkorlátozás; vis major : AZ ALÁBB ISMERTETETT BÁRMILYEN KÁRTALANÍTÁSI ÉS TITOKTARTÁSI KÖTELEZETTSÉGEN, VALAMINT BÁRMILYEN SZELLEMI TULAJDONJOG ÉS/VAGY A SZOLGÁLTATÁSSAL KAPCSOLATOS TULAJDONI ÉRDEK ÖN ÁLTALI MEGSÉRTÉSÉN KÍVÜL ( I ) EGYIK FÉL SEM TARTOZIK SEMMILYEN KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT FELELŐSSÉGEL A JELEN SZERZŐDÉS ÉRTELMÉBEN SEMMILYEN JÁRULÉKOS, KÜLÖNLEGES, KÖZVETETT, BÜNTETÉSI JELLEGŰ VAGY BÜNTETŐ KÁRÉRT ( KÁRTÉRÍTÉSÉRT ), LEGYEN ANNAK ALAPJA SZERZŐDÉS, SZERZŐDÉSEN KÍVÜLI KÁROKOZÁS VAGY BÁRMILYEN EGYÉB JOGELMÉLET, MÉG HA AZ ADOTT FÉL TÁJÉKOZTATÁST KAPOTT IS AZ ILYEN KÁROK LEHETŐSÉGÉRŐL, ÉS TEKINTET NÉLKÜL BÁRMILYEN KORLÁTOZOTT JOGORVOSLAT LÉNYEGES CÉLJÁRA, ÉS ( II ) BJ ÉS BÁN JÓZSEF TELJES ( ÖSSZESÍTETT ) FELELŐSSÉGE A MEGJELENÍTŐVEL ÉS FELHASZNÁLÓVAL SZEMBEN A JELEN SZERZŐDÉS ÉRTELMÉBEN BÁRMILYEN IGÉNY ESETÉN LEGFELJEBB AZ IGÉNY FELMERÜLÉSÉNEK NAPJÁT KÖZVETLENÜL MEGELŐZŐ EGY HÓNAPBAN BJ -NEK SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉÉRT, TKR LICENC DÍJKÉNT, HIRDETÉS MEGJELENÍTÉSÉRT KIFIZETETT NETTÓ ÖSSZEG LEHET. Mindkét fél tudomásul veszi, hogy a másik fél az itt rögzített felelősségkorlátozásra tekintettel kötötte meg a jelen Szerződést, és hogy ez a korlátozás a felek közötti megállapodás ( ár/alku ) legfontosabb alapja. Az előzőekben kifejtettek korlátozása nélkül, a fizetési kötelezettségek kivételével, egyik fél sem tartozik semmilyen felelősséggel az adott fél ésszerű hatáskörén kívül eső körülményekből eredő semmilyen mulasztásért vagy késésért, beleértve, de nem kizárólagossággal a kormányzat tevékenységét, a terrorcselekményeket, a földrengést és más természeti csapásokat, a munkakörülményeket és a hálózat-kimaradásokat.

11. Hirdetés megjelenítés, Szolgáltatás igénybevétel : Ön az Eszközével ( Eszközeivel ) kapcsolatban az Előfizetés ( Megrendelés - Fizetés ; Szállítólevél ) után értesítést kap ( E-mail - Link, Számla - Melléklet ) megjelenített Hirdetésekre és igénybevett Szolgáltatásokra vonatkozó információkról ( Kiadvány, webcím, link, szoftver, szolgáltatás ) BJ -hez beérkezett hirdetési és szolgáltatási díjak alapján, amint az BJ ill. Bán József tudomására jut. A felek eltérő írásbeli megállapodása hiányában ( az elektronikus levelezést is beleértve), BJ az egyes naptári hónapok végét követő körülbelül harminc (30) napon belül küldi el Önnek az Ön által megrendelt ill. használt és kifizetett Hirdetés megjelenéséről ill. igénybevett szolgáltatásokról az Értesítést ( E-mail, link, szállítólevél, számla ), amennyiben az Ön által kifizetett összeg eléri a 20000 Ft -ot. A Szerződés megszűnése esetén BJ annak a naptári hónapnak a végétől számított körülbelül kilencven (90) napon belül küldi el Önnek a számlát, amelyben a Szerződést Ön ( miután BJ kézhez kapta az Ön írásos - beleértve az elektronikus postát is - felmondását ) vagy BJ felmondta. BJ a 2000 Ft -ot meg nem haladó összegről általában csak a szerződés megszünte ill. megszüntetése után állít ki számlát, de amennyiben lehetősége van rá azért ezt is pótolja, amennyiben ez technikailag lehetséges és gazdaságos. Fentiekre tekintet nélkül, BJ és Bán József sem felelős semmiféle olyan számla kiállításért, (a) melynek az alapját képező bármilyen összeg érvénytelen megrendelésből származik, amennyiben ezt BJ ésszerű módon megállapítja, beleértve, de nem kizárólagossággal minden olyan megkeresést, megrendelést, mely ( I ) az Ön E-mail címeiről vagy az Ön felügyelete alá tartozó számítógépekről származik, ( II ) megtévesztéssel vagy kéréssel a Megrendelésre való kattintásra ösztönzött végfelhasználóktól származik, vagy ( III ) olyan Eseményből származik, amikor a megrendelőt hamis képviselettel vagy bármilyen egyéb jogtalan vagy másként illegális módon vették rá a megrendelés feladására, vagy adott számlázási időszak alatt a jelen Szerződés Ön általi megsértéséből erednek. BJ fenntartja a jogot, hogy visszatartsa a számlát az előzőleg felsoroltak bármelyike, illetve a jelen Szerződés Ön általi bármilyen megsértése esetén, amíg BJ ésszerű módon kivizsgálja az előzőleg felsoroltakat, illetve az Ön általi szerződésszegést, továbbá abban az esetben, ha az Eszközével (Eszközeivel) kapcsolatban megjelenített Hirdetés tulajdonosa nem teljesíti BJ -vel szembeni fizetési kötelességét a Hirdetésért. Ezenfelül, amennyiben Önnek esedékes bármilyen fizetése BJ számára BJ bármilyen szolgáltatásával összefüggésben ( beleértve, de nem kizárólagossággal a TKR szoftvert ), BJ fenntartja a jogot a számla visszatartására valamennyi ilyen hátralék rendezéséig, illetve arra, hogy a Szolgáltatás átminősítésével ÉLES -ből DEMO -vá átmeneti intézkedéssel és szolgáltatási szint ( rendelkezésre állási szint ) csökkentéssel és szolgáltatás aktiválási díj bevezetéssel kompenzálja azt az összeget ( leminősítés ), amellyel Ön tartozik BJ -nek. A számlakiállítás helyességének biztosítása érdekében kizárólag az Ön felelőssége az, hogy számlájához mindig pontos elérhetőségi adatokat adjon meg, és ezeket szükség esetén frissítse. BJ bármikor megváltoztathatja ár- és/vagy szállítási és fizetési feltételeit, annak módját. Amennyiben Ön nem ért egyet a Szolgáltatással kapcsolatban történő valamely intézkedéssel, a szállítólevél ( Megrendelés - Fizetés ) kézhezvételét követő harminc (30) napon belül írásban kell értesítenie BJ -t; amennyiben Ön ezt elmulasztja, az úgy tekinthető, hogy Ön valamennyi, adott intézkedéssel kapcsolatos kifogásolási lehetőségéről lemondott.

12. Nyilvánosság és Titkosság : Ön beleegyezik abba, hogy prezentációkban, marketinganyagokban, ügyféllistákon, banjozsef.hu -n és kiadványokban BJ felhasználja az Ön nevét és logoját. Amennyiben Ön használni kívánja BJ és Bán József kereskedelmi neveit, védjegyeit, márkajelzéseit, szolgáltatási védjegyeit, logoit, domain neveit vagy egyéb megkülönböztető márka-jellegzetességeit ( a továbbiakban "Márkaspecifikumok"), Ön ezt megteheti, amennyiben a felhasználás módja összhangban áll a jelen Szerződésben foglaltakkal és BJ ill. Bán József mindenkori Márkaspecifikum-használati szabályzatával, az abban foglaltakkal vagy jelzettekkel. A szabályzat a következő webcím alatt található: https://banjozsef.hu/Licenc.txt és https://banjozsef.hu/TKR-LC.pdf ( vagy más olyan webcímen, amelyet BJ időről időre közzétesz ).

13. Kijelentések és kötelezettségvállalások : Ön kijelenti és szavatol azért, hogy (a) a Szolgáltatás igénybevételekor BJ -nek küldött információi helytállóak és aktuálisak; (b) Ön valamennyi Eszköznek a tulajdonosa vagy jogosult az Eszköz tulajdonosának nevében a jelen Szerződéssel és Szolgáltatással kapcsolatban eljárni; (c) Ön rendelkezik a jelen Szerződés aláírásához és az alább felsorolt aktusok végrehajtásához szükséges joggal, jogkörrel és hatalommal ( felhatalmazással ); és hogy (d) Ön megfelel és továbbra is meg fog felelni az összes vonatkozó jogszabálynak, rendelkezésnek és szabályozásnak ( beleértve, de nem kizárólag a 1997. évi LVIII. törvényt ( Reklám ), 2001. évi CVIII. törvényt ( Információs társadalom ) és a vonatkozó adatvédelmi és magántitokra vonatkozó törvényeket a jelen Szerződés érvényessége ( használata ) során. Továbbá, amennyiben a Kiadvány ill. Hirdetés megjelelenítéséhez és szolgáltatás igénybevételéhez felhasznált Eszköz az Öné, Ön kijelenti és szavatol azért, hogy Ön jogosult a kérdéses Eszközt használni és azzal rendelkezni ( beleértve annak minden tartalmát, és korlátozás nélkül bármely Hirdetést a jelen Szerződés és Szolgáltatás céljából; és (2) Ön biztosítja, hogy az Ön által használt megjelenítő Eszköz megfelel a jelen Szerződés rendelkezéseinek. Továbbá Ön kijelenti és szavatol azért, hogy valamennyi megjelenítéshez igénybevett Eszköz: ( I ) megfelel valamennyi alkalmazandó jogszabálynak, rendelkezésnek és szabályozásnak; ( II ) nem sérti és a múltban sem sértette semmilyen természetes vagy jogi személy jogait vagy a velük szembeni kötelezettséget, ideértve, de nem kizárólagosan, a szellemi tulajdon, a nyilvánosság és a magántitok jogát vagy a fogyasztóvédelemmel, termékfelelősséggel, szerződéses vagy szerződésen kívüli, vagy egyéb elmélet szerinti károkozással kapcsolatos jogokat és kötelességeket; továbbá ( III ) nem pornográf jellegűek, nem szítanak gyűlöletet, és tartalmuk egyéb módon sem erőszakos jellegű. 14. Kártalanítási és mentesítési kötelezettség : Ön beleegyezik abba, hogy kártalanítja, megóvja és mentesíti BJ -t és Bán József -et, annak képviselőit ( ügynökeit ), érdekeltségeit, partnereit, tulajdonosait, vezetőit, alkalmazottait és a megfelelő harmadik feleket ( pl. BJ érintett hirdetőit, partnereit, licencadóit, kedvezményezettjeit, tanácsadóit és vállalkozóit) ( a továbbiakban együttesen "Kártalanítandó Személy(ek)") minden, harmadik fél követeléstől, az ezzel kapcsolatos felelősségtől, veszteségtől és kiadástól ( ideértve a kártérítési díjakat, az egyezségek összegét és az ésszerű jogi költségeket ), amely bármely Kártalanítandó Személlyel kapcsolatban az Ön Szolgáltatáshasználatával, Eszközével ( Eszközeivel ) és/vagy a jelen Szerződés feltételeinek Ön általi megsértésével kapcsolatban keletkezett.

15. BJ és Bán József jogai : Ön tudomásul veszi, hogy BJ és Bán József valamennyi Szolgáltatással kapcsolatos jog, jogcím és érdekeltség tulajdonosa ( jogosultja ), ideértve, de nem kizárólagossággal, minden Szolgáltatással kapcsolatos Szellemi Tulajdonjogot (meghatározását ld. alább) ( beleértve BJ és Bán József hirdetésszolgáltató technológiáját Márkaspecifikumait/Márkajellegzetességeit, beleértve a hallgatólagosan megszerzett felhasználási jogosultságokat, de kivéve BJ és Bán József által harmadik féltől licencelt tételeket, vagy az Eszközt alkotó harmadik fél "HTML Compiler" -ét, "Internet böngésző" -t és "Levelőző" -t, és hogy Ön - a jelen Szerződésben foglaltakon kívül - nem szerezhet semmiféle jogot, tulajdont vagy érdekeltséget a Szolgáltatással kapcsolatban / a Szolgáltatás tekintetében. Ön semmilyen BJ szolgáltatást, szoftvert vagy dokumentációt nem módosíthat, nem adaptálhat, nem fordíthat le, nem alkothat belőlük másodlagos művet, nem fordíthatja vagy fejtheti vissza őket, nem elemezheti belső felépítésüket, és más módon sem próbálkozhat forráskódjuk kivonásával, sem azonos vagy hasonló szolgáltatás vagy termék létrehozásával a Szolgáltatás vagy az itt foglalt tulajdonjogi információk használata vagy hozzáférése útján. Ön nem távolíthatja el, nem rejtheti el és nem módosíthatja BJ és Bán József szerzői jogainak feltüntetését ( copyright notice ), Márkaspecifikumait vagy a szellemi jogokkal kapcsolatos egyéb megjelöléseit, amelyeket BJ és Bán József szolgáltatásai, szoftverei vagy dokumentumai tartalmaznak, vagy amelyek ezekhez kapcsolódnak ( ideértve, de nem kizárólagosan, BJ és Bán József Márkaspecifikumainak feltüntetését a Hirdetésekben, Linkekben ). "Szellemi Tulajdonjogok" alatt a szerzői jogok, személyhez fűződő jogok, kereskedelmi titkokkal kapcsolatos jogok, védjegyjogok, tisztességtelen versennyel kapcsolatos jogok, nyilvánossági jogok, adatvédelmi jogok, továbbá bármely és valamennyi egyéb tulajdonjog, valamint ezek bármely és valamennyi alkalmazása, megújítása, helyreállítása és újra-életbeléptetése értendő, melyek jelenleg vagy a jövőben bárhol a világban hatályosak lesznek időről időre.

16. Információ felhasználáshoz / adatvédelemhez való jog. BJ adatvédelmi szabályzatának megfelelően, amely a https://www.banjozsef.hu/Adatvedelem.txt címen, vagy más, BJ által időről időre közzétett helyen található, kezelheti ( megőrizheti ) és felhasználhatja az Ön által átadott valamennyi információt, ideértve, de nem kizárólagosan az Ön által használt Eszközök nevét és ismertetőjét, valamint az Ön elérhetőségi és számlázási adatait. Ön hozzájárul ahhoz, hogy BJ továbbíthat és harmadik fél tudomására hozhat Önre vonatkozó, személyes azonosításra alkalmas adatokat abból a célból, hogy Önnek a Szolgáltatás igénybevételéhez való jogát jóváhagyják, vagy az lehetővé váljon, beleértve olyan harmadik személyeket is, amelyek székhelye olyan államban van, amely az Ön államánál kevésbé szigorú adatvédelmi szabályokat alkalmaz. BJ továbbá jogi eljárásokhoz - mint például tanúzás, házkutatási parancs vagy bírósági határozat - is kiadhat Önnel kapcsolatos információt, valamint olyan esetekben, amikor saját jogát kívánja biztosítani, gyakorolni, vagy védekezni kíván az ellene felhozott követelésekkel szemben. BJ és Bán József kizár minden felelősséget, és nem terheli Önnel szemben felelősség ezeknek az információknak az ilyen harmadik személyek által történő feltárásáért. BJ megoszthatja az Önre vonatkozó, személyes adatokat nem tartalmazó információt, beleértve az URL -eket ( Link ), valamint hasonló adatokat hirdetőivel, üzleti partnereivel, szponzoraival és egyéb harmadik felekkel. Ön emellett biztosítja BJ számára a jogot a megjelenítéséhez ill. "megkereséséséhez" ( Weblap, URL, E-mail cím, Számlázási cím, Levelezési cím ).

17. Egyéb rendelkezések : Jelen Szerződésre a magyar jog az irányadó. A jelen Szerződésből fakadó bármely vitás kérdés vagy jogigény eldöntése érdekében a felek alávetik magukat BJ ill. Bán József által választott bíróság döntésének. Jelen Szerződés képezi a felek között e tárgyban létrejött teljes megállapodást. A felek a jelen Szerződést írásban együttesen módosíthatják azzal (úgy), hogy Ön online elfogadja a frissített feltételeket, vagy Ön továbbra is folytatja a Szolgáltatások igénybevételét azután, hogy BJ frissítette a feltételeket. A jelen Szerződés valamely előírásának megszegéséből következő igény bármelyik fél általi érvényesítésének elmulasztása nem eredményez az adott rendelkezéshez kapcsolódó későbbi szerződésszegéssel kapcsolatos jogról való lemondást, továbbá, amennyiben az egyik fél nem követeli a másik féltől valamely kötelezettsége teljesítését, az nem érinti azt a jogát, hogy azt később követelje. Ha a jelen Szerződésben végrehajthatatlan rendelkezés fordul elő, akkor az ilyen rendelkezést a felek akaratát tükrözően módosítani kell, miközben a Szerződés többi rendelkezése továbbra is teljes egészében érvényben marad. Ön a jelen Szerződés alapján megillető semmilyen jogát nem értékesítheti, ruházhatja át vagy engedményezheti. Az erre irányuló minden kísérlet a jelen Szerződés felbontását vonhatja maga után BJ és Bán József felelőssége nélkül. A fentieket nem érintve, BJ és Bán József minden értesítés nélkül bármely partnerére jogosult a jelen Szerződést ill. annak bármely részét átruházni ( Természetesen Bán József és BJ eddig és a jövőben is fennálló jogai megtartása mellett ). BJ ill. Bán József és az Ön közötti kapcsolat független szerződő felek közötti kapcsolat, és nem valamiféle társulás.

2001.01.01.
2008.03.13.
2008.03.19.
2008.04.10.
2008.05.26.
2009.02.16.
2010.02.18.
2011.08.22.
2012.07.05.
2012.08.01.
2012.08.04.
2012.04.27.
2016.02.06.
2018.03.22.
2018.12.19.
2019.10.05.
2021.06.26.
2022.05.09.
2022.05.17.
2023.04.10.