General Data Protection Regulation ( GDPR )
===========================================

https://hu.wikipedia.org/wiki/Általános_adatvédelmi_rendelet

------------------------

Feltételek: https://banjozsef.hu/GDPR.html

TKR 366/2018-2023/10-16/APP
Bjsoft 14/15/16/17 GDPR V7.65

Copyright (C) Bán József 2018 - .....

------------------------

https://banjozsef.hu/Szerzodes.html

...

Bj, BJ ( banjozsef.hu, VISZK.hu, bjsoft.eu ) Bjsoft TKR Online - általános szerződési feltételek

MIELŐTT MEGRENDELNE EGY BJ TKR ONLINE SZOLGÁLTATÁST, KÉREM, FIGYELMESEN OLVASSA EL A JELEN ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEKET ÉS A GYAKRAN ISMÉTLŐDŐ KÉRDÉSEK CÍMŰ ANYAGOT. AMENNYIBEN ÖN MEGRENDEL EGY BJ TKR ONLINE SZOLGÁLTATÁST, AZ AZT JELENTI, HOGY ÖN ELFOGADJA A JELEN ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEKET. AMENNYIBEN A JELEN ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEKET NEM FOGADJA EL, KÉREM, NE RENDELJEN MEG BJ TKR ONLINE SZOLGÁLTATÁST, ILLETVE NE HASZNÁLJA AZT.

Bevezetés. Az Ön és Bán József [ 069996ME ; Elérhetőség : bjsoft.banjozsef.hu/bjsoft17 Chat : wa.me/c/36303482553 | t.me/banjozsef ] (a továbbiakban "BJ") között létrejött jelen szerződés (a továbbiakban "Szerződés") a BJ TKR Online Szolgáltatás (a továbbiakban "Szolgáltatás") általános szerződési feltételeit (a továbbiakban "Feltételek") tartalmazza. BJ által kínált Szolgáltatás leírása a Gyakran Ismétlődő Kérdések ("GYIK") webcímén ( https://www.banjozsef.hu/GYIK ) vagy más, BJ által időről időre közzétett webcímen található. "Ön" vagy a "Megjelenítő" bármely olyan személyt jelent, amelyet az Ön/Megjelenítő, vagy az érdekeltségébe tartozó más személy(ek), és/vagy a nevében (nevükben) eljáró bármely ügynökség vagy hálózat által benyújtott "TKR Megrendelő" lapon megjelöltek és amely(ek)re ugyancsak vonatkozik a jelen Szerződés.

1. A Szolgáltatás használata : A Szolgáltatás használatának feltétele BJ előzetes hozzájárulása és az, hogy Ön folyamatosan megfeleljen a TKR Jogi Kapcsolatoknak (a továbbiakban a "TKR Jogi Kapcsolatok"), amely a https://www.banjozsef.hu/TKR_Jog.exe webcímen és/vagy más olyan webcímen olvasható, amelyet BJ időről időre megjelöl. BJ fenntartja magának a jogot, hogy bármely érdeklődő vagy használó megrendelését bármikor, kizárólag saját belátása szerint elutasítsa. A Megrendeléssel Ön kijelenti és szavatol azért, hogy betöltötte a 18. életévét, és beelegyezik abba, hogy BJ szolgáljon harmadik fél és/vagy saját maga hirdetéseivel és/vagy más tartalommal (az ilyen harmadik fél által szolgáltatott hirdetések, BJ által szolgáltatott hirdetések és más tartalom a továbbiakban együttesen "Hirdetések"), feltéve, hogy amennyiben BJ ellenszolgáltatás nélküli tartalmat küld, Ön jogosult a Szolgáltatás részeként ilyen tartalom átvételét megtagadni. Önnek olyan adatvédelmi irányelvvel kell rendelkeznie, amelyben kifejezetten rendezi, hogy a felhasználója böngészőjén harmadik felek cookiekat ( kis szöveges fájl ) helyezhetnek el és olvashatnak le, vagy web beacont ( elektronikus honlap kép közvetítő ) használhatnak információ gyűjtésre az Ön weboldalán ill. a BJ - TKR Kiadványokban elhelyezett hirdetések és linkek tekintetében. Az adatvédelmi irányelvének cookie ( 'sütik' ) menedzsmenttel kapcsolatos felhasználói információt is tartalmaznia kell.

2. A Hirdetések működtetése : Ön egyetért azzal, hogy betartja BJ által időről időre közölt specifikációkat a Hirdetések, Linkek és BJ és TKR Márkaelemek ( definíció a 12. pontban ) megfelelő megjelenítésének lehetővé tétele érdekében, beleértve, de nem kizárólag azt, hogy Ön semmilyen módon nem módosítja az Ön számára BJ által biztosított HTML vagy egyéb programozást, hacsak erre nem kapott kifejezett, írásos (az elektronikus levelezést is beleértve) engedélyt BJ -től és Bán József -től.

* Általános rendelkezések; Bizonyos Szolgáltatás tulajdonságok "Béta" ill. DEMO jellemzőknek minősülnek, vagy más módon nem támogatottak ( "Béta Jellemzők" ill. "DEMO Jellemzők" ). Az alkalmazandó jog által lehetővé tett legnagyobb mértékben a Béta Jellemzők ill. DEMO Jellemzők úgy kerülnek biztosításra, "ahogy vannak" az Ön kockázatára és választása szerint. Önnek tilos a Béta Jellemzőkkel ill. DEMO Jellemzőkkel, nem nyilvános Béta Jellemzők ill. DEMO Jellemzők létezésével vagy a Béta Jellemzőkhöz ill. DEMO Jellemzőkhöz való hozzáféréssel kapcsolatos bármely információt bármely harmadik személy tudomására hozni.

3. Kommunikáció kizárólag BJ -vel : Ön beleegyezik abba, hogy az Eszközzel (Eszközökkel) kapcsolatban megjelenített bármely Hirdetést vagy Linket érintő kommunikációt közvetlenül BJ -vel fog folytatni, nem valamelyik hirdetővel.

4. A felek felelőssége : Kizárólag Ön felel az Eszköz(ök)ért, beleértve annak tartalmát, anyagait és működését, BJ specifikációinak megfelelő használatát, a jelen Szerződés feltételeinek betartását, beleértve a TKR Jogi Kapcsolatoknak való megfelelést is. BJ fenntartja a jogot, hogy saját belátása szerint megvizsgáljon bármilyen olyan tevékenységet, mely sértheti a jelen Szerződést, beleértve, de nem kizárólagosan bármilyen számítógépes alkalmazás használatát a Hirdetések, Linkek megjelenítésére és használatára, valamint bármilyen részvételt bárminemű olyan tevékenységben, amelyet a jelen Szerződés tilt. BJ semmilyen felelősséget nem vállal az Ön Eszközével (Eszközeivel) kapcsolatban, beleértve, de nem kizárólagosan Eszköze végfelhasználóitól származó megjelenítések és lekérdezések fogadását, vagy az Eszköze és a banjozsef.hu közötti adatátvitelt. Továbbá, BJ nem köteles Önt figyelmeztetni abban az esetben, ha a Hirdetések, Linkek nem jelennek meg helyesen Eszköze (Eszközei) végfelhasználóinak.

5. Tiltott felhasználások : Ön számára tiltottak az alábbiak, és azok tekintetében harmadik személynek nem adhat felhatalmazást vagy támogatást: (I) Hirdetés, Link információk szerkesztése, módosítása, megváltoztatása, vagy bármilyen ( II ) Hirdetés, Link bármilyen módon történő eltávolítása, elrejtése vagy minimalizálása BJ hozzájárulása nélkül; ( III ) a végfelhasználó által egy Hirdetés bármely részére történő kattintással hozzáfért bármilyen weblap ("Hirdetői Lap") minimalizálása, eltávolítása vagy teljes és hiánytalan megjelenésének más módon történő megakadályozása; ( IV ) ; minden olyan tevékenység, mely egy Hirdetéstől a megfelelő Hirdetői Lapra vezető közvetlen link helyett bármi mást nyújt; ( V ) bármilyen Hirdetés, Link olyan weboldalon, amely bármilyen pornográf, gyűlöletkeltő, erőszakos vagy jogellenes tartalommal bír; ( VI) Hirdetések, Linkek közvetlen vagy közvetett elérése, indítása és/vagy aktiválása az Ön Eszközétől eltérő bármilyen számítógépes alkalmazásból, weblapról vagy ezek segítségével, vagy az Ön Eszközétől eltérő bármilyen egyéb módon; Hirdetések, Linkek belefoglalása az Ön Eszközétől eltérő bármilyen számítógépes alkalmazásba vagy webhelybe a jelen Szerződésben kifejezetten engedélyezettől eltérő mértékben; ( VII ) bármilyen Hirdetésből, Linkből vagy ezek bármilyen részéből, másolatából vagy származékából nyert információk begyűjtése vagy bármilyen, nem átmeneti módon való tárolása; ( VIII ) BJ Webhelyén elhelyezett - esetleg időnként módosított - TKR Jogi Kapcsolatokat vagy az Ön és BJ között létrejött bármely egyéb szerződést sértő bármilyen tevékenység ( beleértve, de nem kizárólagossággal BJ Szolgáltatások feltételeit ); ( IX ) kiadványok terjesztését; ( X ) a BJ.hu ( banjozsef.hu, viszk.hu ) használat a Szolgáltatás használata érdekében azt követően, hogy BJ felmondta a Szerződést az Ön szerződésszegésének következtében; vagy ( XI ) részvétel bárminemű olyan tevékenységben vagy gyakorlatban, mely rossz fényt vet BJ -re és Bán József -re vagy más módon rontja BJ és Bán József jó hírnevét és tekintélyét. Ön tudomásul veszi, hogy bármilyen kísérlet az előzőekben felsorolt tevékenységekben való részvételre vagy az előzőekben felsoroltak bármilyen megsértésére a jelen Szerződés lényeges megsértésének számít, és valamennyi alkalmazható törvényes és méltányossági jogorvoslati lépést megtehetek Önnel szemben, beleértve az Önnek nyújtott szolgáltatások azonnali felfüggesztését vagy a jelen Szerződés felbontását, valamint valamennyi polgári és büntetőjogi jogorvoslati lépés megtételét.

6. Felmondás; megszüntetés : BJ egyéb ügyfeleivel ( ilyen lehet az Önnek internetes hozzáférést, levelező szolgáltatást myújtó, kiadvány terjesztő vállalkozás ) kötött esetleges szerződései értelmében Ön BJ HTML vagy hasonló programozást eltávolítva Eszközeiről indokkal és indok nélkül is bármikor leállíthatja a Hirdetések, Linkek megjelenítését a Szolgáltatást igénybevevő bármely Eszközén. Ön a jelen Szerződést bármikor indokolással vagy anélküli is felmondhatja úgy, hogy a Szolgáltatás igénybevételének megszüntetésére vonatkozó szándékáról írásbeli értesítést küld a banjozsef@banjozsef.hu címre. A Szerződés az értesítés BJ általi kézhezvételét követő tíz (10) munkanap után szűnik meg. BJ bármely olyan tevékenységet megvizsgálhat, amely a jelen Szerződést sértheti. BJ, saját belátása szerint, bármilyen indokból bármikor leállíthatja a Szolgáltatást vagy annak egy részét, felbonthatja a Szerződést, illetve felfüggesztheti vagy megszüntetheti bármely Eszköz részvételét a Szolgáltatásban vagy annak egy részében. BJ ezenfelül fenntartja a jogot, hogy értesítés nélkül megszüntessen bármely olyan Hirdetést, Linket, Szolgáltatást, amely két (2) hónap vagy hosszabb idő alatt nem került meghosszabbításra ( Előfizetés : Megrendelés - Fizetés ). Bármely Eszköz Szolgáltatásban való részvételének megszüntetése vagy jelen Szerződés felbontása után, történjen az bármilyen okból, a 3., 6-10. és 14-17. szakasz továbbra is érvényben marad.

7. Titoktartás : Ön egyetért azzal, hogy BJ előzetes írásbeli beleegyezése nélkül nem hoz nyilvánosságra semmilyen BJ bizalmas információt. "BJ Bizalmas Információk" közé tartoznak, de nem kizárólag: (a) a Szolgáltatáshoz kapcsolódó valamennyi TKR szoftver, technológia, programozás, specifikáció, anyag, irányelv és dokumentáció; (b) a Szolgáltatást igénybevevő ( Előfizető ) felhasználók számára, megrendeléseire vonatkozó, BJ által Önhöz esetleg eljuttatott megjelenítések és felhasználásszámok és egyéb statisztikák és (c) minden egyéb olyan információ, melyet BJ írásban "Bizalmas" vagy ezzel egyenértékű megjelöléssel látott el. Azokat a pontos "TKR szoftver csomag" és "TKR Rendszerelem" bruttó összegeket azonban nyilvánosságra hozhatja, melyek Licenc díját BJ Szolgáltatások igénybevétele során Ön kifizetett. Nem tartoznak BJ Bizalmas Információk közé az Ön vagy BJ általi szerződésszegés nélkül nyilvánosságra került információk, valamint az olyan információk, ( I ) melyekhez bizonyíthatóan BJ Bizalmas Információkhoz való hozzáférés nélkül, függetlenül jutottak el; ( II ) melyekhez Ön harmadik féltől jogszerűen jutott hozzá; és ( III ) melyeknek nyilvánosságra hozatalát a törvény vagy a hatóságok megkövetelik.

8. Garancia hiánya : BJ és Bán József semmilyen garanciát nem vállal a Hirdetések megjelenésének és a Hirdetések felhasználásának a mennyiségéért, e megjelenések és/vagy felhasználási lehetőségek kiadásának, aktualizálásának, kézbesítésének időzítéséért, a Felhasználás teljesülését, valamint a jelen Szerződés értelmében az Önnek biztosított megjelenési lehetőségért. Továbbá, a kétségek elkerülése végett, BJ és Bán József sem nem garantálja, hogy a Szolgáltatás folyamatosan ( minden időben ) üzemel, vagy bármely down time ( letöltési, megjelenési idő ) során ( I ), amelynek az oka bármely közforgalmú internet, hálózat vagy szerver kimaradás, ( II ) amelynek az oka az Ön berendezésének, rendszerének vagy helyi hozzáférésének a hibája, ( III ) előre bejelentett karbantartás, vagy ( IV ) BJ ( vagy partnerei ) irányításán kívül eső események, úgy mint sztrájk, lázadás, felkelés, tűz, árvíz, robbanás, háború, kormányzati intézkedés, munkakörülmények, földrengés, természeti katasztrófa, vagy az internet kapcsolat megszakadása olyan helyen, ahol BJ ( vagy partnerei ) vagy az Ön internet hozzéférése található.

9. Szavatosság hiánya : BJ ÉS BÁN JÓZSEF SEMMILYEN, SEM KIFEJEZETT, SEM HALLGATÓLAGOS SZAVATOSSÁGOT NEM VÁLLAL, BELEÉRTVE, DE NEM KIZÁRÓLAG A HIRDETÉSEKET, LINKEKET ÉS EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOKAT, ÉS KIFEJEZETTEN KIZÁRJA FELELŐSSÉGÉT A JOGSÉRTŐ JELLEG, AZ ÉRTÉKESÍTHETŐSÉG ÉS VALAMELY KONKRÉT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁG TEKINTETÉBEN. AMENNYIBEN A HIRDETÉSEK, LINKEK NEM BJ VAGY BÁN JÓZSEF TARTALMON ALAPULNAK, VAGY NEM BJ VAGY BÁN JÓZSEF TARTALOMMAL KAPCSOLATBAN KERÜLNEK KÖZZÉTÉTELRE, BJ ÉS BÁN JÓZSEF SEM TARTOZIK SEMMILYEN FELELŐSSÉGGEL AZ ILYEN HIRDETÉSEK, LINKEK MEGJELENÉSÉVEL KAPCSOLATBAN.

10. Felelősségkorlátozás; vis major : AZ ALÁBB ISMERTETETT BÁRMILYEN KÁRTALANÍTÁSI ÉS TITOKTARTÁSI KÖTELEZETTSÉGEN, VALAMINT BÁRMILYEN SZELLEMI TULAJDONJOG ÉS/VAGY A SZOLGÁLTATÁSSAL KAPCSOLATOS TULAJDONI ÉRDEK ÖN ÁLTALI MEGSÉRTÉSÉN KÍVÜL ( I ) EGYIK FÉL SEM TARTOZIK SEMMILYEN KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT FELELŐSSÉGEL A JELEN SZERZŐDÉS ÉRTELMÉBEN SEMMILYEN JÁRULÉKOS, KÜLÖNLEGES, KÖZVETETT, BÜNTETÉSI JELLEGŰ VAGY BÜNTETŐ KÁRÉRT ( KÁRTÉRÍTÉSÉRT ), LEGYEN ANNAK ALAPJA SZERZŐDÉS, SZERZŐDÉSEN KÍVÜLI KÁROKOZÁS VAGY BÁRMILYEN EGYÉB JOGELMÉLET, MÉG HA AZ ADOTT FÉL TÁJÉKOZTATÁST KAPOTT IS AZ ILYEN KÁROK LEHETŐSÉGÉRŐL, ÉS TEKINTET NÉLKÜL BÁRMILYEN KORLÁTOZOTT JOGORVOSLAT LÉNYEGES CÉLJÁRA, ÉS ( II ) BJ ÉS BÁN JÓZSEF TELJES ( ÖSSZESÍTETT ) FELELŐSSÉGE A MEGJELENÍTŐVEL ÉS FELHASZNÁLÓVAL SZEMBEN A JELEN SZERZŐDÉS ÉRTELMÉBEN BÁRMILYEN IGÉNY ESETÉN LEGFELJEBB AZ IGÉNY FELMERÜLÉSÉNEK NAPJÁT KÖZVETLENÜL MEGELŐZŐ EGY HÓNAPBAN BJ -NEK SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉÉRT, TKR LICENC DÍJKÉNT, HIRDETÉS MEGJELENÍTÉSÉRT KIFIZETETT NETTÓ ÖSSZEG LEHET. Mindkét fél tudomásul veszi, hogy a másik fél az itt rögzített felelősségkorlátozásra tekintettel kötötte meg a jelen Szerződést, és hogy ez a korlátozás a felek közötti megállapodás ( ár/alku ) legfontosabb alapja. Az előzőekben kifejtettek korlátozása nélkül, a fizetési kötelezettségek kivételével, egyik fél sem tartozik semmilyen felelősséggel az adott fél ésszerű hatáskörén kívül eső körülményekből eredő semmilyen mulasztásért vagy késésért, beleértve, de nem kizárólagossággal a kormányzat tevékenységét, a terrorcselekményeket, a földrengést és más természeti csapásokat, a munkakörülményeket és a hálózat-kimaradásokat.

11. Hirdetés megjelenítés, Szolgáltatás igénybevétel : Ön az Eszközével ( Eszközeivel ) kapcsolatban az Előfizetés ( Megrendelés - Fizetés ; Szállítólevél ) után értesítést kap ( E-mail - Link, Számla - Melléklet ) megjelenített Hirdetésekre és igénybevett Szolgáltatásokra vonatkozó információkról ( Kiadvány, webcím, link, szoftver, szolgáltatás ) BJ -hez beérkezett hirdetési és szolgáltatási díjak alapján, amint az BJ ill. Bán József tudomására jut. A felek eltérő írásbeli megállapodása hiányában ( az elektronikus levelezést is beleértve), BJ az egyes naptári hónapok végét követő körülbelül harminc (30) napon belül küldi el Önnek az Ön által megrendelt ill. használt és kifizetett Hirdetés megjelenéséről ill. igénybevett szolgáltatásokról az Értesítést ( E-mail, link, szállítólevél, számla ), amennyiben az Ön által kifizetett összeg eléri a 20000 Ft -ot. A Szerződés megszűnése esetén BJ annak a naptári hónapnak a végétől számított körülbelül kilencven (90) napon belül küldi el Önnek a számlát, amelyben a Szerződést Ön ( miután BJ kézhez kapta az Ön írásos - beleértve az elektronikus postát is - felmondását ) vagy BJ felmondta. BJ a 2000 Ft -ot meg nem haladó összegről általában csak a szerződés megszünte ill. megszüntetése után állít ki számlát, de amennyiben lehetősége van rá azért ezt is pótolja, amennyiben ez technikailag lehetséges és gazdaságos. Fentiekre tekintet nélkül, BJ és Bán József sem felelős semmiféle olyan számla kiállításért, (a) melynek az alapját képező bármilyen összeg érvénytelen megrendelésből származik, amennyiben ezt BJ ésszerű módon megállapítja, beleértve, de nem kizárólagossággal minden olyan megkeresést, megrendelést, mely ( I ) az Ön E-mail címeiről vagy az Ön felügyelete alá tartozó számítógépekről származik, ( II ) megtévesztéssel vagy kéréssel a Megrendelésre való kattintásra ösztönzött végfelhasználóktól származik, vagy ( III ) olyan Eseményből származik, amikor a megrendelőt hamis képviselettel vagy bármilyen egyéb jogtalan vagy másként illegális módon vették rá a megrendelés feladására, vagy adott számlázási időszak alatt a jelen Szerződés Ön általi megsértéséből erednek. BJ fenntartja a jogot, hogy visszatartsa a számlát az előzőleg felsoroltak bármelyike, illetve a jelen Szerződés Ön általi bármilyen megsértése esetén, amíg BJ ésszerű módon kivizsgálja az előzőleg felsoroltakat, illetve az Ön általi szerződésszegést, továbbá abban az esetben, ha az Eszközével (Eszközeivel) kapcsolatban megjelenített Hirdetés tulajdonosa nem teljesíti BJ -vel szembeni fizetési kötelességét a Hirdetésért. Ezenfelül, amennyiben Önnek esedékes bármilyen fizetése BJ számára BJ bármilyen szolgáltatásával összefüggésben ( beleértve, de nem kizárólagossággal a TKR szoftvert ), BJ fenntartja a jogot a számla visszatartására valamennyi ilyen hátralék rendezéséig, illetve arra, hogy a Szolgáltatás átminősítésével ÉLES -ből DEMO -vá átmeneti intézkedéssel és szolgáltatási szint ( rendelkezésre állási szint ) csökkentéssel és szolgáltatás aktiválási díj bevezetéssel kompenzálja azt az összeget ( leminősítés ), amellyel Ön tartozik BJ -nek. A számlakiállítás helyességének biztosítása érdekében kizárólag az Ön felelőssége az, hogy számlájához mindig pontos elérhetőségi adatokat adjon meg, és ezeket szükség esetén frissítse. BJ bármikor megváltoztathatja ár- és/vagy szállítási és fizetési feltételeit, annak módját. Amennyiben Ön nem ért egyet a Szolgáltatással kapcsolatban történő valamely intézkedéssel, a szállítólevél ( Megrendelés - Fizetés ) kézhezvételét követő harminc (30) napon belül írásban kell értesítenie BJ -t; amennyiben Ön ezt elmulasztja, az úgy tekinthető, hogy Ön valamennyi, adott intézkedéssel kapcsolatos kifogásolási lehetőségéről lemondott.

12. Nyilvánosság és Titkosság : Ön beleegyezik abba, hogy prezentációkban, marketinganyagokban, ügyféllistákon, banjozsef.hu -n és kiadványokban BJ felhasználja az Ön nevét és logoját. Amennyiben Ön használni kívánja BJ és Bán József kereskedelmi neveit, védjegyeit, márkajelzéseit, szolgáltatási védjegyeit, logoit, domain neveit vagy egyéb megkülönböztető márka-jellegzetességeit ( a továbbiakban "Márkaspecifikumok"), Ön ezt megteheti, amennyiben a felhasználás módja összhangban áll a jelen Szerződésben foglaltakkal és BJ ill. Bán József mindenkori Márkaspecifikum-használati szabályzatával, az abban foglaltakkal vagy jelzettekkel. A szabályzat a következő webcím alatt található: https://www.banjozsef.hu/Licenc.html és https://www.banjozsef.hu/TKR-LC.pdf ( vagy más olyan webcímen, amelyet BJ időről időre közzétesz ).

13. Kijelentések és kötelezettségvállalások : Ön kijelenti és szavatol azért, hogy (a) a Szolgáltatás igénybevételekor BJ -nek küldött információi helytállóak és aktuálisak; (b) Ön valamennyi Eszköznek a tulajdonosa vagy jogosult az Eszköz tulajdonosának nevében a jelen Szerződéssel és Szolgáltatással kapcsolatban eljárni; (c) Ön rendelkezik a jelen Szerződés aláírásához és az alább felsorolt aktusok végrehajtásához szükséges joggal, jogkörrel és hatalommal ( felhatalmazással ); és hogy (d) Ön megfelel és továbbra is meg fog felelni az összes vonatkozó jogszabálynak, rendelkezésnek és szabályozásnak ( beleértve, de nem kizárólag a 1997. évi LVIII. törvényt ( Reklám ), 2001. évi CVIII. törvényt ( Információs társadalom ) és a vonatkozó adatvédelmi és magántitokra vonatkozó törvényeket a jelen Szerződés érvényessége ( használata ) során. Továbbá, amennyiben a Kiadvány ill. Hirdetés megjelelenítéséhez és szolgáltatás igénybevételéhez felhasznált Eszköz az Öné, Ön kijelenti és szavatol azért, hogy Ön jogosult a kérdéses Eszközt használni és azzal rendelkezni ( beleértve annak minden tartalmát, és korlátozás nélkül bármely Hirdetést a jelen Szerződés és Szolgáltatás céljából; és (2) Ön biztosítja, hogy az Ön által használt megjelenítő Eszköz megfelel a jelen Szerződés rendelkezéseinek. Továbbá Ön kijelenti és szavatol azért, hogy valamennyi megjelenítéshez igénybevett Eszköz: ( I ) megfelel valamennyi alkalmazandó jogszabálynak, rendelkezésnek és szabályozásnak; ( II ) nem sérti és a múltban sem sértette semmilyen természetes vagy jogi személy jogait vagy a velük szembeni kötelezettséget, ideértve, de nem kizárólagosan, a szellemi tulajdon, a nyilvánosság és a magántitok jogát vagy a fogyasztóvédelemmel, termékfelelősséggel, szerződéses vagy szerződésen kívüli, vagy egyéb elmélet szerinti károkozással kapcsolatos jogokat és kötelességeket; továbbá ( III ) nem pornográf jellegűek, nem szítanak gyűlöletet, és tartalmuk egyéb módon sem erőszakos jellegű.

14. Kártalanítási és mentesítési kötelezettség : Ön beleegyezik abba, hogy kártalanítja, megóvja és mentesíti BJ -t és Bán József -et, annak képviselőit ( ügynökeit ), érdekeltségeit, partnereit, tulajdonosait, vezetőit, alkalmazottait és a megfelelő harmadik feleket ( pl. BJ érintett hirdetőit, partnereit, licencadóit, kedvezményezettjeit, tanácsadóit és vállalkozóit) ( a továbbiakban együttesen "Kártalanítandó Személy(ek)") minden, harmadik fél követeléstől, az ezzel kapcsolatos felelősségtől, veszteségtől és kiadástól ( ideértve a kártérítési díjakat, az egyezségek összegét és az ésszerű jogi költségeket ), amely bármely Kártalanítandó Személlyel kapcsolatban az Ön Szolgáltatáshasználatával, Eszközével ( Eszközeivel ) és/vagy a jelen Szerződés feltételeinek Ön általi megsértésével kapcsolatban keletkezett.

15. BJ és Bán József jogai : Ön tudomásul veszi, hogy BJ és Bán József valamennyi Szolgáltatással kapcsolatos jog, jogcím és érdekeltség tulajdonosa ( jogosultja ), ideértve, de nem kizárólagossággal, minden Szolgáltatással kapcsolatos Szellemi Tulajdonjogot (meghatározását ld. alább) ( beleértve BJ és Bán József hirdetésszolgáltató technológiáját Márkaspecifikumait/Márkajellegzetességeit, beleértve a hallgatólagosan megszerzett felhasználási jogosultságokat, de kivéve BJ és Bán József által harmadik féltől licencelt tételeket, vagy az Eszközt alkotó harmadik fél "HTML Compiler" -ét, "Internet böngésző" -t és "Levelőző" -t, és hogy Ön - a jelen Szerződésben foglaltakon kívül - nem szerezhet semmiféle jogot, tulajdont vagy érdekeltséget a Szolgáltatással kapcsolatban / a Szolgáltatás tekintetében. Ön semmilyen BJ szolgáltatást, szoftvert vagy dokumentációt nem módosíthat, nem adaptálhat, nem fordíthat le, nem alkothat belőlük másodlagos művet, nem fordíthatja vagy fejtheti vissza őket, nem elemezheti belső felépítésüket, és más módon sem próbálkozhat forráskódjuk kivonásával, sem azonos vagy hasonló szolgáltatás vagy termék létrehozásával a Szolgáltatás vagy az itt foglalt tulajdonjogi információk használata vagy hozzáférése útján. Ön nem távolíthatja el, nem rejtheti el és nem módosíthatja BJ és Bán József szerzői jogainak feltüntetését ( copyright notice ), Márkaspecifikumait vagy a szellemi jogokkal kapcsolatos egyéb megjelöléseit, amelyeket BJ és Bán József szolgáltatásai, szoftverei vagy dokumentumai tartalmaznak, vagy amelyek ezekhez kapcsolódnak ( ideértve, de nem kizárólagosan, BJ és Bán József Márkaspecifikumainak feltüntetését a Hirdetésekben, Linkekben ). "Szellemi Tulajdonjogok" alatt a szerzői jogok, személyhez fűződő jogok, kereskedelmi titkokkal kapcsolatos jogok, védjegyjogok, tisztességtelen versennyel kapcsolatos jogok, nyilvánossági jogok, adatvédelmi jogok, továbbá bármely és valamennyi egyéb tulajdonjog, valamint ezek bármely és valamennyi alkalmazása, megújítása, helyreállítása és újra-életbeléptetése értendő, melyek jelenleg vagy a jövőben bárhol a világban hatályosak lesznek időről időre.

16. Információ felhasználáshoz / adatvédelemhez való jog. BJ adatvédelmi szabályzatának megfelelően, amely a https://www.banjozsef.hu/Adatvedelem.html címen, vagy más, BJ által időről időre közzétett helyen található, kezelheti ( megőrizheti ) és felhasználhatja az Ön által átadott valamennyi információt, ideértve, de nem kizárólagosan az Ön által használt Eszközök nevét és ismertetőjét, valamint az Ön elérhetőségi és számlázási adatait. Ön hozzájárul ahhoz, hogy BJ továbbíthat és harmadik fél tudomására hozhat Önre vonatkozó, személyes azonosításra alkalmas adatokat abból a célból, hogy Önnek a Szolgáltatás igénybevételéhez való jogát jóváhagyják, vagy az lehetővé váljon, beleértve olyan harmadik személyeket is, amelyek székhelye olyan államban van, amely az Ön államánál kevésbé szigorú adatvédelmi szabályokat alkalmaz. BJ továbbá jogi eljárásokhoz - mint például tanúzás, házkutatási parancs vagy bírósági határozat - is kiadhat Önnel kapcsolatos információt, valamint olyan esetekben, amikor saját jogát kívánja biztosítani, gyakorolni, vagy védekezni kíván az ellene felhozott követelésekkel szemben. BJ és Bán József kizár minden felelősséget, és nem terheli Önnel szemben felelősség ezeknek az információknak az ilyen harmadik személyek által történő feltárásáért. BJ megoszthatja az Önre vonatkozó, személyes adatokat nem tartalmazó információt, beleértve az URL -eket ( Link ), valamint hasonló adatokat hirdetőivel, üzleti partnereivel, szponzoraival és egyéb harmadik felekkel. Ön emellett biztosítja BJ számára a jogot a megjelenítéséhez ill. "megkereséséséhez" ( Weblap, URL, E-mail cím, Számlázási cím, Levelezési cím ).

17. Egyéb rendelkezések : Jelen Szerződésre a magyar jog az irányadó. A jelen Szerződésből fakadó bármely vitás kérdés vagy jogigény eldöntése érdekében a felek alávetik magukat BJ ill. Bán József által választott bíróság döntésének. Jelen Szerződés képezi a felek között e tárgyban létrejött teljes megállapodást. A felek a jelen Szerződést írásban együttesen módosíthatják azzal (úgy), hogy Ön online elfogadja a frissített feltételeket, vagy Ön továbbra is folytatja a Szolgáltatások igénybevételét azután, hogy BJ frissítette a feltételeket. A jelen Szerződés valamely előírásának megszegéséből következő igény bármelyik fél általi érvényesítésének elmulasztása nem eredményez az adott rendelkezéshez kapcsolódó későbbi szerződésszegéssel kapcsolatos jogról való lemondást, továbbá, amennyiben az egyik fél nem követeli a másik féltől valamely kötelezettsége teljesítését, az nem érinti azt a jogát, hogy azt később követelje. Ha a jelen Szerződésben végrehajthatatlan rendelkezés fordul elő, akkor az ilyen rendelkezést a felek akaratát tükrözően módosítani kell, miközben a Szerződés többi rendelkezése továbbra is teljes egészében érvényben marad. Ön a jelen Szerződés alapján megillető semmilyen jogát nem értékesítheti, ruházhatja át vagy engedményezheti. Az erre irányuló minden kísérlet a jelen Szerződés felbontását vonhatja maga után BJ és Bán József felelőssége nélkül. A fentieket nem érintve, BJ és Bán József minden értesítés nélkül bármely partnerére jogosult a jelen Szerződést ill. annak bármely részét átruházni ( Természetesen Bán József és BJ eddig és a jövőben is fennálló jogai megtartása mellett ). BJ ill. Bán József és az Ön közötti kapcsolat független szerződő felek közötti kapcsolat, és nem valamiféle társulás.

2001.01.01.
...........
2019.10.05.
2021.03.22.
2022.05.09.
2022.05.17.
2023.04.10.
2023.04.20.
...........

https://banjozsef.hu/Feltetelek.html

...

Bj, BJ ( banjozsef.hu, VISZK.hu ), Bjsoft - Szolgáltatások Feltételei

Internet : www.banjozsef.hu banjozsef@banjozsef.hu

1. A BJ-vel való jogviszony

1.1 A BJ által forgalmazott és közvetített termékeknek, szoftvereknek , szolgáltatásoknak és weboldalaknak ( a jelen iratban ezek együttesen : a 'Szolgáltatások', ami viszont nem foglalja magában az olyan szolgáltatásokat, amelyeket BJ külön írásos szerződés alapján nyújt ) Ön általi használatára az Ön és a BJ között létrejött szerződés feltételei vonatkoznak. A jelen iratban a 'BJ' Bán József -et jelenti, ( 069996ME ). Elérhetőség : bjsoft.banjozsef.hu/bjsoft17 Chat : wa.me/c/36303482553 | t.me/banjozsef. Ez az irat leírja a szerződés létrejöttét és rögzíti néhány feltételét.

1.2 Eltérő írásbeli megállapodás hiányában a jelen iratban foglalt feltételek az Ön és BJ között létrejött szerződés minimum tartalmi elemei, amelyekre a jelen dokumentumban 'Általános Feltételekként' utalok.

1.3 Az Ön és BJ között létrejött szerződés az Általános Feltételek mellett az adott Szolgáltatásra vonatkozó egyéb Jogi Feltételeket is tartalmazza. Ezeket a jelen dokumentumban 'További Feltételeknek' nevezem. Amennyiben egy adott Szolgáltatásra irányadóak További Feltételek, Ön ezeket a Szolgáltatások használata során vagy a Szolgáltatások keretében ismerheti meg.

1.4 Az Általános és a További Feltételek együttesen képezik az Ön és BJ között létrejött és a Szolgáltatások igénybevételére irányuló szerződést. Fontos, hogy szánjon időt arra, hogy ezeket alaposan végigolvassa. Az Általános és További Feltételekből álló szerződést a továbbiakban 'Feltételeknek' nevezem.

1.5 Amennyiben az Általános és a További Feltételek között ellentmondás van, a További Feltételek az irányadóak az adott Szolgáltatásra.

2. A Feltételek elfogadása

2.1 A Szolgáltatásokat akkor veheti igénybe, ha elfogadta a Feltételeket. Ön nem jogosult a Szolgáltatások igénybevételére, amennyiben nem fogadja el a Feltételeket.

2.2 Ön az alábbi módon fogadhatja el a Feltételeket:

(A) az adott képre, szövegre, gombra ( link ) , stb. kattintással, ha a honlap bejelentkező lapjáról tovább akar lépni egy további Szolgáltatás ( információ, dokumentáció, szoftver ) igénybevételére ; vagy

(B) a Szolgáltatás igénybevétele során.Ebben az esetben Ön elfogadja, hogy BJ a Feltételek elfogadásaként értékeli a szolgáltatás használatát.

2.3 Ön nem veheti igénybe a Szolgáltatást, illetőleg nem fogadhatja el a Feltételeket, amennyiben (a) Ön nem éri el BJ-vel való szerződés megkötésére lehetőséget biztosító cselekvőképességet jelentő korhatárt; vagy (b) Magyarország vagy azon állam joga szerint, amelyben az Ön állandó lakhelye van, vagy amelyben a Szolgáltatásokat használja, Ön nem veheti igénybe a Szolgáltatásokat.

2.4 A Szolgáltatások igénybevétele előtt nyomtassa ki vagy mentse el az Általános Feltételek egy példányát saját felhasználásra.

3. A Feltételek nyelve

3.1 Ön tudomásul veszi, hogy amennyiben BJ a Feltételek magyar nyelvű változatát lefordíttatta az Ön nyelvére, azt csak az Ön kényelme érdekében tette, és csak a magyar nyelvű Feltételek az irányadó az Ön és BJ közötti viszonyra.

3.2 Amennyiben a magyar nyelvű Feltételek és annak bármilyen nyelvű változata között ellentmondás van, a magyar nyelvű változat az irányadó.

4. A Szolgáltatások BJ általi nyújtása

4.1 BJ Magyarországon számos partnerrel rendelkezik ( 'Szoftver Közvetítők' , 'Internet szolgáltatók' és 'Webáruház üzemeltetők' ). Esetenként ezek a vállalatok fogják Önnek BJ nevében nyújtani a Szolgáltatásokat. Ön elismeri és elfogadja, hogy ezek a Szoftver közvetítők és Webáruház üzemeltetők jogosultak a Szolgáltatások nyújtására.

4.2 BJ folyamatosan fejleszt és újít annak érdekében, hogy a használóknak a legjobbat nyújtsa. Ön elismeri és elfogadja, hogy BJ időről időre előzetes értesítés nélkül megváltoztathatja a Szolgáltatások formáját és jellemzőit.

4.3 Ön elismeri és elfogadja, hogy BJ a fent említett folyamatos innováció érdekében saját belátása szerint ( véglegesen vagy ideiglenes jelleggel ) leállíthatja a Szolgáltatások ( vagy azok bármely tulajdonsága ) nyújtását anélkül, hogy Önt erről előzetesen írásban értesítené. Ön bármikor felhagyhat a Szolgáltatások igénybevételével és erről nem köteles külön értesíteni BJ-t.

4.4 Ön elismeri és elfogadja, hogy amennyiben BJ nem tesz elérhetővé egy adott információt, dokumentációt, szoftvert, úgy Ön nem férhet hozzá a Szolgáltatásokhoz ( fájlokhoz, tartalmakhoz ).

4.5 Bár BJ egyelőre semmilyen korlátozást nem jelöl meg a Szolgáltatáson keresztül elérhető információk, dokumentációk, szoftverek vonatkozásában, Ön elismeri és elfogadja, hogy BJ bármikor szabad belátása szerint bevezethet ilyen korlátozást.

5. A Szolgáltatások igénybevétele

5.1 Bizonyos Szolgáltatások igénybevétele érdekében Ön a Szolgáltatás igénybevételére való regisztráció részeként vagy a Szolgáltatás folytatólagos használata során bizonyos információkat (így például azonosító adatokat vagy elérhetőséget ) kérek. Ön kijelenti, hogy minden regisztrációhoz szükséges információ, amelyet Ön BJ-nek ad pontos, valós és időszerű.

5.2 Ön elfogadja, hogy csak olyan célra használja a Szolgáltatásokat, amely összhangban áll (a) a Feltételekkel és (b) az adott államban irányadó jogszabályokkal, szabályzatokkal és általánosan elfogadott gyakorlattal.

5.3 Ön elfogadja, hogy BJ által biztosított interfészen kívüli eszközökkel nem csatlakozik ( illetve nem próbál meg csatlakozni) a Szolgáltatásokhoz, kivéve ha az Ön és BJ között létrejött külön szerződés ezt kifejezetten megengedi.

5.4 Ön elfogadja, hogy nem folytat olyan tevékenységet, amely megakadályozza vagy lehetetlenné teszi a Szolgáltatások (vagy az ehhez kapcsolódó szerverek vagy hálózatok) működését.

5.5 Ön semmilyen formában nem jogosult a Szolgáltatások reprodukálására, sokszorosítására, másolására, forgalomba hozatalára, illetve eladására, kivéve ha ezt az Ön és BJ között létrejött külön szerződés kifejezetten megengedi.

5.6 Ön vállalja, hogy kizárólag Ön felelős a Feltételekben foglalt kötelességei megszegéséért és vállalja azok következményeiért a felelősséget ( beleértve mindazt a kárt és veszteséget, amely emiatt BJ-t éri ). BJ az Ön kötelezettségszegése miatt nem tartozik felelősséggel Ön vagy bármely más harmadik személy felé.

6. Az Ön jelszava ( jelenleg 'csak' a TKR-Hírek és néhány TKR szoftver csomag esetén van ilyen lehetőség közvetlenül a banjozsef.hu -n keresztül elérhető szolgáltatások esetén ), és hozzáférésének biztonsága.

6.1 Ön elismeri és elfogadja, hogy Ön a felelős mindazon jelszavai titokban tartásáért, amellyel a Szolgáltatásokat el tudja érni. 6.2 A fentieknek megfelelően, egyedül Ön tartozik felelősséggel BJ felé azokért a tevékenységekért, amelyek a hozzáférésén keresztül történnek.

6.3 Amennyiben tudomására jut, hogy a jelszavát jogosulatlanul használták, azonnal értesíti BJ-t a banjozsef@banjozsef.hu -n keresztül.

7. Bizalmas és személyes információk

7.1 BJ adatvédelmi gyakorlatával kapcsolatos információk tekintetében olvassa el BJ Adatvédelmével kapcsolatos https://www.banjozsef.hu/Adatvedelem.html dokumentációban foglaltakat. Ez a dokumentáció tartalmazza, hogy BJ hogyan kezeli az Ön személyes információit a Szolgáltatások igénybevétele során.

7.2 Ön hozzájárul ahhoz, hogy adatait BJ adatvédelmi szabályainak megfelelően felhasználják.

8. Tartalom a szolgáltatásokban

8.1 Ön tudomásul veszi, hogy minden olyan információért (adatokért, írásbeli szövegért, számítógépes szoftverért, zenéért, audio fájlért illetve más hangokért, fényképekért, videókért vagy más képanyagokért ), amelyhez Ön a Szolgáltatások részeként vagy annak használata során hozzáfér, az a személy felelős, akitől Ön az adott információt kapta. A fent megjelölt információkat a továbbiakban 'Tartalomnak' nevezem.

8.2 Tájékoztatom, hogy a Szolgáltatások - beleértve a Szolgáltatások során megjelenő reklámot, illetve a Szolgáltatásokon belül szponzorált Tartalmat - részeként az Ön rendelkezésére bocsátott Tartalom azon szponzorok vagy reklámozók szellemi tulajdonjogának védelme alatt állhat, akik a Tartalmat BJ rendelkezésére bocsátották ( vagy amelyek ezek nevében járnak el). A Tartalmat ( sem részben, sem egészben) nem módosíthatja, bérelheti, adhatja bérbe vagy kölcsön, értékesítheti, forgalmazhatja és nem készíthet belőlük származékos műveket, kivéve ha BJ vagy a Tartalom jogosultjai egy külön szerződésben Önt erre felhatalmazta.

8.3 BJ erre irányuló kötelezettség vállalása nélkül fenntartja a jogot, hogy bármilyen Szolgáltatás tekintetében előszűrje, ellenőrizze, megjelölje, kiszűrje, módosítsa, visszatartsa vagy kitörölje a Tartalmat vagy annak egy részét.

8.4 Ön tudatában van annak, hogy a Szolgáltatások igénybevétele során találkozhat olyan Tartalommal, amelyeket Ön támadó jellegűnek, illetlennek vagy aggályosnak találhat, és elismeri, hogy az ilyen Tartalom tekintetében saját felelősségére veszi igénybe a Szolgáltatásokat.

8.5 Ön elismeri, hogy kizárólag Ön a felelős minden olyan Tartalomért, amelyet Ön szerez be, a Szolgáltatások igénybevétele során és Ön a felelős a saját tevékenységének következményeiért ( beleértve azokat a veszteségeket és károkat is, amelyeket Ön BJ-nek okoz ). A fentiek miatt BJ nem tartozik Önnek vagy bármely harmadik személynek felelősséggel.

9. Tulajdonjog

9.1 Ön elismeri és tudomásul veszi, hogy BJ ill. Bán József a Szolgáltatásokkal kapcsolatos minden jog jogosultja, beleértve a Szolgáltatásokkal kapcsolatos szellemi tulajdonjogot is ( függetlenül attól, hogy ezeket a jogokat nyilvántartásba vették-e, illetve függetlenül attól, hogy ezek a jogok a világ mely országában állnak fenn). Továbbá, Ön elismeri, hogy a Szolgáltatások tartalmazhatnak olyan információkat, amelyeket BJ bizalmasként jelöl meg és amelyeket Ön BJ előzetes írásbeli engedélye nélkül nem hozhat nyilvánosságra.

9.2 A jelen Feltételek közül egy sem jogosítja fel Önt arra, hogy használja BJ kereskedelmi nevét, védjegyeit, megjelöléseit, logoit, domain neveit és egyéb megkülönböztető márkajegyét ( pl. a forgalmazott TKR szoftver Licenc -ek ), kivéve ha az Ön és BJ ill. Bán József között létrejött írásbeli megállapodás erre lehetőséget ad.

9.3 Amennyiben az Ön és BJ között létrejött külön írásbeli szerződés kifejezetten felhatalmazza Önt a márkajelzés ( TKR ) felhasználására, úgy Ön vállalja, hogy azt ezen külön szerződés, a Feltételek vonatkozó rendelkezései, valamint a TKR márkával kapcsolatos, időről időre frissített iránymutatásai feltételeinek megfelelően használja fel.Ezek a Licenc feltételek megtekinthetők online a https://www.banjozsef.hu/Licenc.html és a https://www.banjozsef.hu/TKR-LC.pdf dokumentációkban ill. más URL-en, amelyet BJ időről időre az Ön rendelkezésére bocsáthat ( ilyen információ azért jelenleg is a https://www.banjozsef.hu/TKR-VP.pdf ).

9.4 A 11. pontban foglalt korlátozott felhasználási engedély kivételével BJ elismeri és elfogadja, hogy a jelen Feltételek szerint nem szerez semmiféle jogosultságot, illetve tulajdonjogot Öntől (vagy az Ön számára engedélyt adóktól) azokra a Tartalmakra, amelyeket Ön a Szolgáltatásokon keresztül vagy a Szolgáltatásokon ad fel, küld el, illetve jelenít meg, beleértve az adott Tartalomhoz kapcsolódó szellemi tulajdonjogot is ( függetlenül attól, hogy ezeket a jogokat nyilvántartásba vették-e, illetve függetlenül attól, hogy ezek a világ mely részén állnak fenn ), kivéve ha az Ön és BJ között írásban létrejött szerződés másképp rendelkezik. Ön vállalja, hogy a fenti jogok védelméért és az azokkal való rendelkezésért Ön a felelős és BJ nem köteles az Ön nevében ezekkel kapcsolatban eljárni.

9.5 Nem távolíthat el, nem torzíthat el és nem változtathat meg semmiféle, a Szolgáltatásokban található vagy azzal kapcsolatos szellemi tulajdonjoggal kapcsolatos megjegyzést ( beleértve a szerzői jogot és a védjeggyel kapcsolatos megjegyzéseket ).

9.6 Nem használhatja olyan cég vagy szervezet kereskedelmi nevét, védjegyeit, megjelöléseit, logoit, domain neveit és egyéb megkülönböztető márkajegyét, amely összekeverhetővé teheti a tulajdonos személyét, illetve az ilyen védjegyek és megjelölések, nevek vagy logók feljogosított használóját, vagy amely ezt célozza, kivéve ha az Ön és BJ között létrejött írásbeli megállapodás erre lehetőséget ad.

10. Felhasználási engedély BJ-től

10.1 BJ személyes, világszerte felhasználási jogosultságot biztosító, ingyenes és nem kizárólagos használati jogot biztosít Önnek arra a dokumentációra és DEMO szoftverre ( a továbbiakban 'DEMO szoftver'), amelyet BJ bocsát az Ön rendelkezésére az Ön rendelkezésére bocsátott Szolgáltatások részeként. Ez a felhasználási engedély kizárólag azt a célt szolgálja, hogy Ön a Feltételek keretein belül szabadon igénybevehesse és élvezhesse BJ által nyújtott Szolgáltatásokat.

10.2 Ön nem másolhatja le, nem fejtheti vissza vagy szedheti szét, illetve más módon nem próbálhatja megszerezni a Szoftver forráskódját vagy annak bármely részét, nem hozhat létre belőle származékos művet, és nem is adhat erre másnak engedélyt. A fentiek alól kivételt képez az az eset, amikor az Ön és BJ között létrejött írásbeli szerződés erre kifejezett felhatalmazást ad vagy azt jogszabály kifejezetten lehetővé nem teszi vagy elő nem írja.

10.3 Ön nem engedményezheti (illetve nem adhatja tovább) a Szoftver használatára vonatkozó jogait, nem adhatja azokat hozzájárulásként másnak, illetve nem engedményezheti a Szoftverhasználati jogosultságát, kivéve ha BJ ehhez írásbeli hozzájárulását adja.

11. A Tartalom felhasználási engedélye

11.1 A Szolgáltatásokon keresztül elérhető vagy a Szolgáltatáson feltüntetett Tartalommal kapcsolatos szerzői jog és más joga fennmarad. A tartalom feladásával, elküldésével vagy feltüntetésével Ön állandó, visszavonhatatlan, világszerte érvényes, ingyenes és nem kizárólagos licenciát biztosít a Szolgáltatásokon keresztül feladott, elküldött, illetve a Szolgáltatásokon feltüntetett bármilyen Tartalom reprodukálására, átalakítására, módosítására, lefordítására, nyilvánosságra hozatalára, nyilvános lejátszására, nyilvános megjelentetésére és forgalomba hozatalára. A licencia kizárólagos célja, hogy BJ a Szolgáltatásokat megjeleníthesse, terjeszthesse és promotálhassa, és a licenciát az egyes Szolgáltatások tekintetében az adott Szolgáltatáshoz fűződő További Feltételek alapján vissza lehet vonni.

11.2 Ön tudomásul veszi, hogy ez a licencia feljogosítja BJ -t arra, hogy a Tartalmat olyan vállalatok, szervezetek és magánszemélyek rendelkezésére bocsássa, amelyek részére összekapcsolt szolgáltatásokat nyújt, továbbá, hogy a Tartalmat az ilyen szolgáltatásokkal kapcsolatban használja.

11.3 Ön tudomásul veszi, hogy BJ a Szolgáltatások felhasználók részére történő nyújtása körében tett technikai lépések során (a) továbbítja, illetve forgalmazza az Ön által használt Tartalmat különféle nyilvános hálózatokon és kommunikációs eszközökön keresztül; és (b) olyan változtatásokat eszközölhet a Tartalomban, amelyek szükségesek az adott Tartalomnak a kapcsolódó hálózatok, készülékek, szolgáltatások és médiumok technikai feltételeinek való megfeleléshez. Ön hozzájárulását adja ahhoz, hogy a licencia alapján BJ jogosult megtenni mindezeket a lépéseket.

11.4 Ön kijelenti és szavatolja BJ felé, hogy minden olyan joggal, feltétellel és felhatalmazással rendelkezik, amely szükséges a fenti licencia megadásához.

12. DEMO Szoftver frissítés

12.1 Előfordulhat, hogy az Ön által használt DEMO Szoftver időről időre változik, amelyről a banjozsef.hu -n keresztül mindig értesülhet ( jelenleg ezek az alap frissítések a banjozsef.hu - n keresztül a következő címeken érhetőek el : https://www.viszk.hu/TKR-Keszlet_Enterprise-2018/TKR_366-upgrade-update_vTKR-vDOS.exe és a https://www.banjozsef.hu/TKR_366-upgrade-update_vTKR-vDOS_Online.exe . Az éppen aktuális ( az előzőekkel együtt ) frissítő csomag most a TKR_APP-upgrade-update_vTKR-vDOS_Online , ami a https://banjozsef.hu TKR/FRISSÍTÉS menüpontján keresztül, vagy közvetlenül a https://drive.google.com/file/d/1xobwWXDMtbptKdzukmJLxZRJ2GtR-Buz/view?usp=sharing címen érhető el. A frissítések célja az, hogy a Szolgáltatásokat fejlesszem, jobbá és könnyebben használhatóvá tegyem. A frissítések tartalmazhatnak fejlettebb funkciókat, új szoftver modulokat és teljesen új verziókat. Ön hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltatások használata során ilyen frissítésekre kerüljön sor, természetesen csak az Ön kezdeményezésére ( illetve hogy BJ Önnek ilyeneket bocsásson a rendelkezésére ). Természetesen az alap frissítések nem mindegyik TKR szoftver csomag esetén 'okoznak' változást, de a végrehajtásuk mindig a teljesen aktuális változat fele való lépést jelent. A célja pedig az,hogy egy esetleges TKR-Licenc ( TKR szoftver élesítési szolgáltatás és használatba vételi engedély ) megrendelés esetén Ön mindig az éppen aktuális változattal rendelkezzen az adott TKR szoftver csomagból.

13. BJ-vel való jogviszony megszűnése

13.1 A Feltételek mindaddig hatályosak, amíg Ön vagy BJ meg nem szünteti azokat az alábbiak szerint:

13.2 Amennyiben Ön meg kívánja szüntetni BJ-vel kötött szerződését, úgy azt megteheti (a) BJ-nek küldött értesítéssel, valamint (b) minden olyan Szolgáltatás hozzáférésének megszüntetésével, amelyet Ön használ és amely tekintetében BJ megadta Önnek a felmondás lehetőségét. A felmondást írásban kell elküldenie BJ címére, amely a jelen Feltételek elején szerepel.

13.3 BJ bármikor felmondhatja az Önnel kötött szerződést, amennyiben:

(A) Ön megsértette a Feltételekben foglalt bármely rendelkezést ( vagy tevékenységéből egyértelműen arra lehet következtetni, hogy Ön nem hajlandó vagy nem képes betartani a Feltételek rendelkezéseit ); vagy

(B) BJ jogszabály alapján köteles erre (például amennyiben a Szolgáltatás nyújtása az Ön részére jogellenesnek minősül vagy jogellenessé válik ); vagy

(C) az a partner, amely segítségével BJ Önnek a Szolgáltatást nyújtotta, felmondta BJ-vel fennálló szerződését vagy úgy döntött, hogy nem nyújtja tovább Szolgáltatását az Ön részére; vagy

(D) Bj úgy dönt, hogy megszünteti a Szolgáltatások nyújtását abban az államban, amelynek Ön az állandó lakosa, vagy amelyből Ön a Szolgáltatásokat igénybe veszi; vagy

(E) BJ-nek, saját belátása szerint, üzleti szempontból nem éri meg Önnek Szolgáltatásokat nyújtani.

13.4 A Feltételek 4. pontjában rögzített feltételek szerinti Szolgáltatások nyújtásával kapcsolatban a jelen pont egyetlen rendelkezése sem érintheti BJ jogait.

13.5 Amennyiben a Feltételek hatályukat vesztik, ez nem érint semmilyen olyan jogot, kötelezettséget és felelősségvállalást, amely az Ön vagy BJ érdekében állt, amelynek Ön vagy BJ az alanya ( vagy amelyet Ön vagy BJ a Feltételek hatálya alatt szerzett meg ), illetve amely kifejezetten határozatlan időre jött létre, és ilyen esetben a 20.7. pontban foglalt rendelkezések továbbra is határozatlan ideig irányadóak a fenti jogokra, kötelezettségekre és felelősségvállalásokra.

14. A szavatosság kizárása

14.1 BJ a Szolgáltatásokat a mindenkori formájukban bocsátja az Ön rendelkezésére és sem BJ, sem Bán József vagy a Partnerei, sem a felhasználási jogot adók nem vállalnak rá szavatosságot.

14.2 Különösen, BJ, Bán József és Partnerei, illetve a felhasználási jogot adók nem szavatolják az Ön számára, hogy:

(A) az Ön által igénybevett Szolgáltatások megfelelnek az Ön által állított követelményeknek,

(B) az Ön által igénybevett Szolgáltatások megszakítások nélküliek, pontosak, biztonságosak és hibamentesek lesznek,

(C) a Szolgáltatások igénybevétele során szerzett információk pontosak és megbízhatóak, és

(D) a Szolgáltatás részeként az Ön rendelkezésére bocsátott Szoftver működése során keletkező hibák kijavításra kerülnek.

14.3 A kifejezetten a jelen Feltételekben foglalt követelményeken felül és túl semmilyen feltételek, szavatosságvállalások vagy egyéb feltételek ( beleértve bármilyen olyan hallgatólagos feltételt, mint például a kielégítő szint igénye, a leírásnak megfelelő működés ) nem vonatkoznak a Szolgáltatásokra.

14.4 A jelen Feltételek nem érintik azokat a jogokat, amelyek Önt fogyasztóként megilletik, illetve azokat, amelyeket Ön szerződésben nem változtathat meg, illetve amelyekről Ön szerződésben nem mondhat le.

15. A felelősség korlátozása

15.1 A jelen Feltételek egyik rendelkezése sem zárhatja ki BJ felelősségét az olyan károkért, amely okozásáért az irányadó jogszabályok értelmében a felelőssége nem zárható ki, illetve nem korlátozható.

15.2 A fenti 15.1. pontban foglaltakat figyelembevéve, BJ, Bán József és a Partnerei, valamint a felhasználási jogot adók nem felelősek Ön felé:

(A) semmilyen olyan közvetett vagy következményi kárért, amely Önnél felmerült. Ez magában foglal minden (közvetlenül vagy közvetetten felmerülő ) elmaradt hasznot, goodwill vagy üzleti hírnév sérelmét, illetve adat elvesztését;

(B) minden olyan veszteséget és kárt, amely Önnél az alábbiak miatt merül fel:

(I) Ön számított a Szolgáltatások teljességére, de a Szolgáltatás számításainak nem felelt meg, illetve amennyiben az Önt ért veszteség vagy kár az Ön és az olyan partner közötti kapcsolat vagy tranzakció eredménye, akinek az elérhetősége a Szolgáltatáson keresztül megjelenik;

(II) bármilyen, BJ által a Szolgáltatásban eszközölt változtatás, illetve a Szolgáltatások (vagy azok valamely funkciója ) végleges vagy ideiglenes jelleggel történő megszüntetése;

(III) a Szolgáltatáson keresztül vagy annak használatával őrzött vagy elküldött Tartalom vagy más kommunikációs adat törlése, megrongálása, mentésének elmulasztása;

(IV) Ön elmulasztott BJ részére hiteles információt szolgáltatni a hozzáféréséről;

(V) Ön elmulasztotta a jelszóval vagy a hozzáférésével kapcsolatos információkat titokban és bizalmasan tartani, megőrizni;

15.3 A 15.2. pontban meghatározott, BJ felelősségének korlátozására vonatkozó szabályok abban az esetben is irányadóak, ha BJ-t megfelelően tájékoztatták, illetve BJ tudhatott volna a fent meghatározott veszteségek felmerülésének lehetőségéről.

16. Szerzői jog és védjeggyel kapcsolatos szabályok

16.1 BJ szerzői jogi védelemre vonatkozó politikája szerint minden olyan állítólagos szerzői jogi jogsértéssel kapcsolatos észrevételre válaszol, amely megfelel a magyar és az irányadó nemzetközi szellemi tulajdonjoggal kapcsolatos szabályoknak és megszünteti az ismétlődő jogsértést elkövetők hozzáférését. BJ által forgalmazott TKR-Licenc -ek feltételei letölthetőek a https://www.banjozsef.hu/Licenc.html és a https://www.banjozsef.hu/TKR-LC.pdf ill. más URL-en, amelyet BJ időről időre az Ön rendelkezésére bocsáthat ( ilyen információ azért jelenleg is a https://www.banjozsef.hu/TKR-MTK-2017.pdf, amely a jelenleg forgalmazott legnagyobb TKR-Szoftver csomag "Felhasználói Kézikönyv" -e ).

16.2 BJ ill. Bán József az ajánlási tevékenységével kapcsolatban sajnos védjegy használati kifogásokkal kapcsolatos eljárást nem tud lefolytatni, de BJ ill. Bán József által forgalmazott Termékek és nyújtott ill. nyújtható szolgáltatások tekintetében az alap dokumentációk a 'TKR-Árlisták' és a 'TKR Szolgáltatási szerződés', amelyek a https://www.banjozsef.hu/TKR-Arlistak.exe és a https://www.banjozsef.hu/TKR-Szolgaltatas.pdf címeken találhatóak ill. onnét tölthetőek le ( természetesen elérhetőek közvetlenül a banjozsef.hu -n keresztül is, a 'Termék' 'gomb - menüpont mögött' ).

17. Reklámok

17.1 BJ egyes Szolgáltatásokat reklámbevételekből finanszíroz, így a Szolgáltatásokon reklámok és promóciók is megjelenhetnek. Az ilyen reklámok a Szolgáltatásokon tárolt információ tartalmához kapcsolódó reklámok és erre vonatkozóan a Szolgáltatásokon vagy más információkon keresztül lehet kérdéseket feltenni.

17.2 A Szolgáltatásokon keresztül történő reklámozás módszerét, módját, illetve terjedelmét BJ saját belátása szerint, előzetes értesítés nélkül megváltoztathatja.

17.3 A Szolgáltatások rendelkezésre bocsátásáért és igénybevételéért cserébe Ön hozzájárul ahhoz, hogy BJ reklámokat helyezzen el a Szolgáltatásokon.

18. Egyéb tartalom

18.1 A Szolgáltatások tartalmazhatnak más weboldalakhoz, tartalmakhoz illetve forrásokhoz vezető hiperlinkeket. BJ-nek nincs rendelkezési joga olyan weboldalak vagy források felett, amelyeket BJ-vel kapcsolatban nem álló más vállalkozások vagy személyek bocsátanak rendelkezésre.

18.2 Ön tudomásul veszi és elfogadja, hogy BJ nem tartozik felelősséggel az ilyen külső weboldalak vagy források elérhetőségéért, illetve nem támogatja az ilyen weboldalakon vagy forrásokban szereplő reklámok, vagy más termékek vagy anyagok letöltését.

18.3 Ön tudomásul veszi és elfogaja, hogy BJ nem felelős semmilyen olyan veszteségért vagy kárért, amely Önt amiatt érte, hogy Ön nem fért hozzá a külső weboldalakhoz vagy más forrásokhoz, vagy amiatt, hogy számított az ilyen weboldalakon és forrásokon található reklámok, termékek vagy más anyagok teljességére, pontosságára, de számításai nem teljesültek.

19. A Feltételek módosítása

19.1 BJ időről időre megváltoztathatja az Általános és a További Feltételeket. Amikor ezek a módosítások elkészülnek, BJ az Általános Feltételek új változatát elérhetővé teszi a https://www.banjozsef.hu/Feltetelek.html -ben és az Ön rendelke- zésére bocsátja a Szolgáltatásokon belül, vagy azokon keresztül.

19.2 Ön tudomásul veszi és elfogadja, hogy amennyiben Ön a Szolgáltatásokat azt követően is igénybe veszi, hogy az Általános és További Feltételek megváltoztak, BJ úgy tekinti, hogy Ön elfogadta az Általános és További Feltételek módosított változatát.

20. Általános jogi feltételek

20.1 Előfordulhat, hogy Ön a Szolgáltatások igénybevételekor ( annak eredményeképpen vagy annak során ) egy másik vállalat vagy személy szolgáltatását veszi igénybe, vagy ezek szoftverét tölti le, illetve áruit vásárolja. Ezekre a szolgáltatásokra, szoftverekre, illetve árukra az Ön és az érintett vállalat vagy személy között létrejött külön szerződés feltételei az irányadóak. Ebben az esetben a Feltételek nem érintik az Ön és az ilyen vállalkozások vagy személyek között fennálló jogviszonyt.

20.2 A Feltételek az Ön és BJ között létrejött teljes szerződést jelentik, amelynek szabályai irányadóak a Szolgáltatás igénybevételére ( kivéve azokat a szolgáltatásokat, amelyeket BJ külön írásbeli szerződés feltételei szerint nyújt Önnek), és amely felülír minden, a Szolgáltatásokkal kapcsolatosan Ön és BJ között korábban létrejött szerződést.

20.3 Ön hozzájárul ahhoz, hogy BJ e-mail -ben, SMS -ben, postai úton vagy küldeményben értesítést küldjön Önnek a Feltételek megváltozásáról.

20.4 Ön hozzájárul ahhoz, hogy amennyiben BJ nem él bármilyen olyan jogával vagy jogorvoslati lehetőségével, amelyre a Feltételek ( vagy az irányadó jogszabályok ) szerint lehetősége lenne, az nem jelenti azt, hogy BJ formálisan lemondott volna rendelkezésére álló jogairól vagy jogorvoslati lehetőségeiről.

20.5 Amennyiben valamely joghatóság alatt eljáró bíróság a jelen Feltételek bármelyik részét érvénytelennek nyilvánítja, úgy az érvénytelen feltételek a Feltételek többi részének érintése nélkül eltávolításra kerülnek. Az érvénytelen feltételen kívüli feltételek változatlanul érvényesek és kikényszeríthetőek.

20.6 Ön tudomásul veszi és hozzájárulását adja ahhoz, hogy Bán József a jelen Feltételek kedvezményezettjének/engedményesének minősül. Bán József jogosult a Feltételek minden olyan rendelkezését közvetlenül kikényszeríteni, azokra hivatkozni, amelyek rá nézve valamilyen előnyt ( vagy jogosultságot ) tartalmaz. Bán József -en kívül semmilyen vállalkozás ill. magánszemély nem lehet a Feltételek harmadik személy kedvezményezettje.

20.7 A Feltételekre, illetve az Ön BJ -vel való jogviszonyára a magyar jog az irányadó. Ön és BJ egyetértenek abban, hogy a magyar bíróságoknak kizárólagos joghatósága van a Feltételekkel kapcsolatos bármilyen jogvita elbírálásában. Mindazonáltal, Ön hozzájárul ahhoz, hogy BJ a fentieken kívül közbenső intézkedések érdekében jogorvoslati lehetőséggel ( illetve az adott joghatóságban rendelkezésre álló sürgős intézkedést biztosító jogorvoslati lehetőséggel ) rendelkezik bármilyen joghatóság szerint.

2012.07.05.
...........
2019.10.04.
2020.07.25.
2022.05.09.
2022.05.17.
2023.04.12.
2023.04.20.
...........

https://banjozsef.hu/Adatvedelmi_nyilatkozat.txt

...

Adatvédelmi nyilatkozat

  Szívesen látok barátot, ismerőst és minden érdeklődőt a Bán József közösségi lapomon is, ahova a https://www.banjozsef.hu -n és egyéb helyeken kívül a https://www.banjozsef.hu/regisztracio címen is be lehet lépni. A regisztrációkat, ismerősnek jelöléseket, feliratkozásokat, üzeneteket, követéseket, stb. ( facebook, twitter, youtube, stb. ) előre is köszönöm és persze nem tartok nyilván senkit és nem is kérek senkitől semmit.

banjozsef.hu Józsi

  Természetesen semmilyen bizalmas adatot ( pl. jelszó, hitelkártya adat, bankártya adat, stb. ) nem gyűjtök. Egyedül az E-mail címét és a Nevét tudja megadni a lapon keresztül is elérhető módon ( amennyiben gyorsabban akar egy ajánlatot kérni tőlem ), de azok az adatok is az Ön levelező szoftverén keresztül kerülnek majd esetleg hozzám, amennyiben így dönt a levél elküldésével.

Bán József, BJ, Bjsoft, Bj

============= Jogok és kötelezettségek =============

-------------- Regisztráció: --------------

  A regisztráció során megadott adatokat Bán József ill. BJ kezeli.   Adatai teljes védelemben részesülnek, azokat harmadik félnek nem adom tovább.

- - - - - - - - - - - -

  Az adatok kezelése mindenben megfelel a 2001. dec. 24-én megjelent 2001. évi CVIII. törvénynek ill. a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvényben és a Kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvényben foglalt valamennyi kötelezettségnek.   Az adatvédelmi elvek kialakításakor különös tekintettel vettem figyelembe az 1998. évi VI. törvényt az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, illetőleg az "ONLINE PRIVACY ALLIANCE" ajánlásait.

- - - - - - - - - - - - -

  Az átadott magántermészetű adatokat csakis arra a célra használom fel, amire azt tulajdonosa a rendelkezésemre bocsátotta. Az adatokat 3. félnek soha nem adom tovább.

- - - - - - - - - - - -

  Felhasználói adatokat csakis statisztikailag feldolgozott formában, egyedi azonosítókhoz és személyekhez nem kapcsolhatóan hozok nyilvánosságra.

- - - - - - - - - -

  Bán József ill. BJ az általa őrzött adatokat a tőle elvárható gondossággal és módszerrel védi attól, hogy azok részben vagy egészben illetéktelen kezekbe kerüljenek.   Gondoskodik az adatok biztonságáról és megakadályozza azok jogosulatlan felhasználását.

- - - - - - - - - -

  A banjozsef.hu tartalmaz más oldalakra mutató linkeket is. Bán József ill. BJ azonban nem felelős ezen Internet oldalak adatkezelési eljárási módjáért, illetve azok tartalmáért.

  A banjozsef.hu -n keresztül az Ön számítógépén harmadik felek cookiekat ( kis szöveges fájl ) helyezhetnek el és olvashatnak le, vagy web beacont ( elektronikus honlap kép közvetítő ) használhatnak információ gyűjtésre látogatottsági és felhasználási statisztikák készítése céljából. A weboldalon megjelenő hirdetésekhez is kapcsolódhat cookie ( 'süti' ), de ezt Ön bármikor letilthatja ill. törölheti az Internet böngésző programján keresztül is.   További részletek találhatók még a "Windows Súgó" -ban, a használt Internet böngésző súgójában, az Interneten, de a banjozsef.hu partnerein ( banjozsef.hu / Partner vagy https://www.banjozsef.hu/jpart.htm ) keresztül is elérhető információs anyagokban is.

---------------- Szerzői jogok: ----------------

  A banjozsef.hu oldalak tartalmának szerzői joga Bán József -et és BJ-t illeti meg, kivéve abban az esetben, ha a konkrét dokumentumban más forrás van feltüntetve, illetve a szerzői joggal kapcsolatban egyéb közlés történik. Ebben az esetben annak megfelelően kell eljárni.

------------ Tartalom felhasználása: ------------------

  A honlap eredeti tartalma, illetve oldalainak bármilyen alkotóeleme ( szöveg, kép, hang, videó, animáció, stb. ) csak előzetes - a saját célra ( tanulmányozás ) való letöltésen kívül - írásbeli engedéllyel használható fel.   Nem kell engedély az idézéshez. Az idézésnek azonban meg kell felelnie a vonatkozó törvények*** paragrafusainak.   Idézés esetén - forrás megjelöléssel - kérek rámutatni ( link elhelyezése ) a portál megfelelő oldalára. Cikkek másodközléséhez ( szó szerinti közlés ) engedély kell.

---------------- Képek felhasználása: ----------------

  A banjozsef.hu oldalakon található képeket szerzői jogok védik, azok felhasználása engedélyköteles. A banjozsef.hu oldalakon található képeket előzetes engedély nélkül - a saját célra ( tanulmányozás ) való letöltésen kívül - tilos lementeni és kereskedelmi célra felhasználni.

------- Egyéb: -------

  Tilos a banjozsef.hu tartalmát akár nyílt, akár zárt adatbázisba lementeni.   Tilos a banjozsef.hu tartalmát kereskedelmi célra felhasználni, vagy azt terjeszteni.   A honlap tartalmi és formai alkotórészei közlési engedély esetén sem változtathatók meg és nem használhatók fel a honlap tartalmától eltérő célra.   A honlap szerkesztője ( Bán József ) mindent megtesz azért, hogy a weboldalon közölt információk pontosak, frissek és teljesek legyenek, de semmiféle felelősséget nem vállal bármely, ezen információk használatából adódó kár bekövetkeztéért.

----------------- A vonatkozó törvények egy része : -----------

  A másodközlésnek és az idézésnek meg kell felelnie Magyarország Alaptörvénye ( 2011. április 25. ), a 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről, a 2010. évi CIV. törvény a sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól, a 2010. évi CLXXXV. törvény a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról, a 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról, a 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről, a Szerzői jogról szóló ( 1999. évi LXXVI. tv.) törvények megfelelő részeinek.   Bán József engedélye nélkül az oldalak bármely alkotóeleme ( együtt és külön-külön is ) online vagy nyomtatott reprodukálása nyilvános közzététel céljából tilos.

----------------- Aktualizálások -----------

  Külső hirdető cégeket is használok hirdetéseim megjelenítésére, amikor meglátogatja webhelyeimet. Ezek a cégek felhasználhatnak egyes adatokat ( nem használhatják fel azonban nevét, e-mail címét vagy telefonszámát) ezen vagy más webhelyen végzett látogatásáról, annak érdekében, hogy megfelelő ( és Önt érdeklő ) hirdetéseket biztosíthassanak. Ha további tájékoztatást szeretne kapni erről a gyakorlatról, és annak lehetőségéről, hogy a vállalatok ne használhassák fel az információkat, kérem, nézzen utána például a következőknek ill. keresse fel az alábbiakban közölt url -eket.

Néhány hirdetővel ill. hirdetési megoldással kapcsolatos információ :

  Google :

* A Google, mint külső szállító cookie-kat használ hirdetések megjelenítésére az Ön webhelyén. * A Google által használt DART cookie lehetővé teszi, hogy a felhasználók számára a hirdetéseket az Ön webhelyén és az internet egyéb helyein végzett látogatásaik alapján jelenítse meg. * A felhasználók kikapcsolhatják a DART cookie használatát a Google hirdetésekre és tartalmi hálózatra vonatkozó adatvédelmi irányelvek felkeresésével ( https://www.google.com/privacy_ads.html ).

DoubleClick DART cookie ( https://www.doubleclick.com/privacy/faq.aspx )

Network Advertising Initiative (NAI - Hálózati hirdetés ösztönző) ( https://www.networkadvertising.org/ )

Az NAI szabályai megjelenítők számára ( https://www.networkadvertising.org/pdfs/NAI_principles.pdf ) Felhívjuk szíves figyelmét, hogy az NAI bármikor módosíthatja ezt a mintafogalmazványt.

2009.03.14.
...........
2019.10.20.
2020.09.26.
2020.11.06.
2023.04.12.
...........


- - - - - - - - - - - -

(c) Copyright Bán József. Minden jog fenntartva! All rights reserved!

-------------

TKR 366 ....
Copyright (C) Bán József 1983 - .....
Bjsoft TKR 366 ....
Copyright (C) Bán József 1983 - .....
TKR Enterprise ....
Copyright (C) Bán József 1983 - .....
TKR Enterprise V....
Copyright (C) Bán József 1986 - .....
TKR-... ... Verzió 6.....
Copyright (C) Bán József 1986 - .....
TKR W.T.K.R.
Copyright (C) Bán József 1986 - 2010.
TKR W.T.K.R. ...
Copyright (C) Bán József 1986 - 2010.
TKR Enterprise V2004.
Copyright (C) Bán József 1983 - 2014.
TKR 366 2018
Copyright (C) Bán József 1983 - .....
TKR 10
Copyright (C) Bán József 1983 - .....
TKR 366/2018/10
Copyright (C) Bán József 1983 - .....
TKR 366/2018/10/APP
Copyright (C) Bán József 1983 - .....
TKR 366 2021
Copyright (C) Bán József 1983 - .....
TKR 11
Copyright (C) Bán József 1983 - .....
TKR 12
Copyright (C) Bán József 1983 - .....
TKR 13
Copyright (C) Bán József 1983 - .....
TKR 14
Copyright (C) Bán József 1983 - .....
TKR 15
Copyright (C) Bán József 1983 - .....
TKR 366/2021/15
Copyright (C) Bán József 1983 - .....
TKR 366/2021/15/APP
Copyright (C) Bán József 1983 - .....
TKR APP
Copyright (C) Bán József 1983 - .....
Minden jog fenntartva.SZOFTVER VÉGFELHASZNÁLÓI ENGEDÉLY ( LICENC ) SZERZŐDÉS


  A szoftver a szerzői jog és a nemzetközi szerzői jogi egyezmények ill. egyéb, a szellemi alkotásokra vonatkozó jogszabályok védelme alatt áll. A Vevő a szoftver megvásárlásával a használati jogot szerzi meg, nem a szellemi termék tulajdonjogát.

  A szoftvert a Vevő nem adhatja tovább harmadik személynek, valamint nem másolhatja. A másolás tilalma kiterjed a szoftver dokumentációjára is.

  A Forgalmazó és a Szerző nem vállal felelősséget semmilyen közvetett vagy közvetlen kárért, mely a szoftver használatából vagy esetleges gátolt működéséből ered.

--------------------------------

https://banjozsef.hu/Licenc.html

...

LICENCFELTÉTELEK TKR SZOFTVERHEZ

TKR 366/2023/16/APP

A TKR

  A jelen dokumentumban foglalt licencfeltételek szerződést képeznek Bán József ( vagy az Ön lakhelyétől függően egy viszonteladója ) és Ön között. Kérjük, figyelmesen olvassa el ezen feltételeket. A feltételek a fent megnevezett szoftverre vonatkoznak - ideértve azt az adathordozót ( ha van ilyen ), amelyen Ön a szoftvert megkapta.

  A feltételek a szoftverhez tartozó minden TKR

· Frissítésre ( beleértve többek között a hibajavításokat, javítócsomagokat, frissítéseket, verziófrissítéseket, továbbfejlesztéseket, új verziókat és a szoftver utódait - ezek együttes megnevezése: 'Frissítések'),

· bővítésre,

· internet alapú szolgáltatásra és

· terméktámogatási szolgáltatásra

is vonatkoznak, kivéve, ha ezen elemekhez más feltételek tartoznak. Ilyen esetben az utóbbi feltételek érvényesek.

  A szoftver használatával Ön elfogadja a jelen feltételeket.Amennyiben Ön nem fogadja el a feltételeket, úgy ne használja a szoftvert.

  AZ ALÁBBIAKBAN LEÍRTAK SZERINT A SZOFTVER DEMO VÁLTOZATÁHOZ EGY FRISSÍTÉSI SZOLGÁLTATÁS TARTOZIK, AMELY ALAPÉRTELMEZÉS SZERINT A TKR ÉLESÍTÉS MEGKEZDÉSE ELŐTT MÁR MINDENKI SZÁMÁRA SZABADON ELÉRHETŐ ILL. A MÁSOLAT A WWW.BANJOZSEF.HU -N IS ELÉRHETŐ. ILYEN, CSAK AZ ÉLESÍTÉS MEGKEZDÉSE ELŐTT JAVASOLTAN VÉGREHAJTANDÓ FRISSÍTÉS JELENLEG A :

TKR-UPGRADE-UPDATE 6.28.9
https://drive.google.com/file/d/1zapAWMImNBcKSb01zF972w2P-OYhfb_w/view?usp=sharing


TKR-UPGRADE-UPDATE-XP 6.28.4
https://drive.google.com/file/d/1ZCSwOpLcUQA1tFw-iJ9s2CqvB_lE_UGk/view?usp=sharing


tkr-update-xp_sp2
https://drive.google.com/file/d/1kxgOV0Tsn3-XkA0oWroXv9Z31grm0xMW/view?usp=sharing


tkr-update-xp_sp3
https://drive.google.com/file/d/14iMoX81D_xh_h0mLqmpMP9ghdeVOtmvf/view?usp=sharing


TKR-UPGRADE-UPDATE-XP 6.28.13
https://www.banjozsef.hu/tkr-upgrade-update-bjSql.exe  AMENNYIBEN ÖN KIFEJEZETTEN NEM KÉRI EZT A SZOLGÁLTATÁST, ÖN ÖNÁLLÓAN ELVÉGZI A FRISSÍTÉSEK EGY RÉSZÉNEK AUTOMATIKUS LETÖLTÉSÉT ÉS TELEPÍTÉSÉT A SZÁMÍTÓGÉPÉRE. ILYEN, BÁRMIKOR VÉGREHAJTHATÓ FRISSÍTÉS JELENLEG A :

TKR-DOKU 6.28.12 https://drive.google.com/file/d/1etykA6atqSytjDFQicbESIOO7DsqKj-X/view?usp=sharing
https://banjozsef.hu/tkr-doku_hu.exe
TKR-HELP 6.28.19 https://drive.google.com/file/d/1wT59oWDqK_1cXTKKlCRJOzID6pTlrH06/view?usp=sharing
https://banjozsef.hu/tkr-help.exe
bjSql V2008 https://www.banjozsef.hu/bjSql_eBook.exe
TKR-ZIP 6.28.5 https://drive.google.com/file/d/1hAtmiZ4PtpGQ3JkaDwcSXdz0uhUB8j7t/view?usp=sharing
https://banjozsef.hu/tkr-zip_hu.exe


tkr-home-update
https://www.banjozsef.hu/tkr-home-update.exe


tkr-EU-szamla-update
https://www.viszk.hu/TKR_366-upgrade-update/tkr-EU-szamla-update.exe


tkr-update
https://www.viszk.hu/TKR_366-upgrade-update/tkr-update.exe


tkr-keszlet
https://www.viszk.hu/TKR_366-upgrade-update/tkr-keszlet.exe

tkr-arbevetel
https://www.viszk.hu/TKR_366-upgrade-update/tkr-arbevetel.exe


TKR_366-upgrade-update_xml.exe
https://www.viszk.hu/TKR_366-upgrade-update_xml.exe


TKR_366-upgrade-update_xml-online.exe
https://www.viszk.hu/TKR_366-upgrade-update_xml-online.exe


TKR_366-upgrade-update_vTKR-vDOS_Online.exe
https://www.banjozsef.hu/TKR_366-upgrade-update_vTKR-vDOS_Online.exe


TKR_APP-upgrade-update_vTKR-vDOS_Online
https://drive.google.com/file/d/1xobwWXDMtbptKdzukmJLxZRJ2GtR-Buz/view?usp=sharing


vagy jelenleg az előzőek helyett elegendő a

tkrupp.zip
https://viszk.hu/upp/tkrupp.Zip
https://drive.google.com/file/d/1omfeEBK3Lc2eNQ-kOPSM9a3fJAXYLjS8/view?usp=sharing


  Ha elfogadja a jelen licencfeltételeket, úgy azok az alábbiakban ismertetett jogokat biztosítják Önnek.

1. TELEPÍTÉSI ÉS HASZNÁLATI JOGOK. Ön a szoftver tetszőleges számú példányát telepítheti és használhatja úgy, hogy a készíthető bizonylatokat,adatállományokat és kimutatásokat harmadik személy fele ( pl. könyvelés, NAV, vevő, szállító, partner, ügyfél, stb. ) nem továbbítja ill. a 100 bizonylatos korlátot még nem érte el.

2. A LICENC TERJEDELME. Ön csak a szoftver licencét szerezte meg, a tulajdonjogát nem. A jelen szerződés csupán bizonyos jogokat biztosít Önnek a szoftver használatára. Bán József minden egyéb jogot fenntart. Feltéve, hogy az alkalmazandó jogszabályok ezen korlátozások ellenében nem biztosítanak Önnek több jogot, Ön a szoftvert csak a jelen szerződésben kifejezetten engedélyezett módon használhatja.Ennek során Önnek be kell tartania a szoftver minden olyan technikai korlátozását, amely annak csak meghatározott módokon történő használatát teszi lehetővé. Ezenkívül az Ön számára tilos:

· nem kerülheti meg a szoftver bármely technikai korlátozását;

· nem fordíthatja és nem fejtheti vissza a szoftvert, továbbá nem elemezheti annak belső felépítését, kivéve akkor és csak olyan mértékben, ahogy azt az alkalmazandó jogszabályok ezen korlátozással ellentétben kifejezetten megengedik;

· nem teheti közzé a szoftvert mások általi másolás céljából ;

· a szoftvert nem adhatja kölcsön, bérbe vagy lízingbe ; valamint

· nem ruházhatja át a szoftvert vagy a jelen szerződést harmadik félnek.

3. AUTOMATIKUS FRISSÍTÉSEK.A szoftverhez egy Automatikus frissítési szolgáltatás tartozik, amely alapértelmezés szerint jelenleg csak a "TKR Adminisztráció" szolgáltatásra előfizetők számára elérhető ill. csak a számukra létezik az e-mailes értesítés ( jelenleg csak kérésre ). Ezt a szolgáltatást Bán József bármikor módosíthatja vagy megszüntetheti. Ha bővebb tájékoztatást szeretne kapni erről a szolgáltatásról, látogasson el a http://www.banjozsef.hu vagy a http://www.viszk.hu webhelyre. A szoftver futása közben lehetősége van ezt a szolgáltatást nem igénybe venni ( 'az automatikus kapcsolódás az aktuális webhelyhez mellőzése' ) példáúl úgy is, hogy az adott szoftver esetén nem keresi fel a javasolt internetes címet ( linket ).

4. TERMÉKTÁMOGATÁSI SZOLGÁLTATÁSOK. Mivel ez a szoftver 'adott állapotában' áll rendelkezésre, lehet, hogy nem nyújtok hozzá terméktámogatási szolgáltatást.

5. A SZERZŐDÉS KIZÁRÓLAGOSSÁGA. A jelen szerződés, valamint a használt bővítések, frissítések, internet alapú és terméktámogatási szolgáltatások feltételei alkotják a teljes megállapodást a szoftverre és a terméktámogatási szolgáltatásokra vonatkozóan.

6. ALKALMAZANDÓ JOG.

A szoftverrre a magyar jog az irányadó, azon belül is kiemelten a következőek :

Alkotmány
1949. évi XX. törvény a Magyar Köztársaság Alkotmányáról


Magyarország Alaptörvénye
https://www.banjozsef.hu/Alkotmany.pdf


Magyarország Alaptörvénye ( Magyar Közlöny )
https://www.banjozsef.hu/Alkotmany-mk11043.pdf


MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE ( 2011. ÁPRILIS 25. )
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1100425.ATV


Szerzői Jogi Törvény
1999. évi LXXVI. törvény a Szerzői jogról
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99900076.TV


Polgári Törvénykönyv
1959. évi IV. törvény a Polgári Törvénykönyvről
2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1300005.TV


2019. ÉVI CXXII. TÖRVÉNY ( TBJ. )
https://mkogy.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1900122.TV


1995. ÉVI CXVII. TÖRVÉNY A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓRÓL
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99500117.TV


Társasági Törvény
1997. évi CXLIV. törvény a gazdasági társaságokról
2006. évi IV. törvény a gazdasági társaságokról


Versenytörvény
1996. évi LVII. törvény a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról


Számviteli törvény
2000. évi C. törvény a számvitelről


ÁFA törvény
1992. évi LXXIV. törvény az általános forgalmi adóról
2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról


24/1995. PM ( XI. 22. ) rendelet
a számla, egyszerűsített számla és nyugta adóigazgatási azonosításáról, valamint a nyugta adását biztosító pénztárgép és taxaméter alkalmazásáról

34/1999. PM ( XII. 26. ) rendelet
a 24/1995. PM ( XI. 22. ) rendelet módosításáról

23/2014. (VI.30. ) NGM rendelet
a számla és a nyugta adóigazgatási azonosításáról, valamint az elektronikus formában megőrzött számlák adóhatósági ellenőrzéséről

Kereskedelmi törvény
2005. évi CLXIV. törvény a kereskedelemről


Adatvédelmi törvény
1992. évi LXIII. törvény a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról

Információs szolgáltatások
1986. évi II. törvény a sajtóról
2010. évi CIV. törvény a sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól
2010. évi CLXXXV. törvény a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról
2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
1995. évi CXIX. törvény a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről
1997. évi LVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenységről
1998. évi VI. törvény az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során
2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről
2003. évi XCVII. tv.
a 2001. évi CVIII. törvény 2004. január 1-jei módosítása
2005. évi CLXXI. tv.
a 2001. évi CVIII. törvény 2006. január 1-jei módosítása


7. HATÁLYOS JOG. Ez a szerződés bizonyos jogokat határoz meg. Előfordulhat, hogy az Ön országának törvényei egyéb jogokat is biztosítanak Önnek. Önt azon féllel szemben is megillethetik bizonyos jogok, akitől a szoftvert beszerezte. A jelen szerződés nem módosítja Magyarország által Önnek biztosított jogokat, amennyiben Magyarország törvényei ezt nem teszik lehetővé.

8. GARANCIA KIZÁRÁSA. A licenc az 'adott állapotú' szoftverhez biztosít Önnek jogokat. Ön a szoftvert saját felelősségére használja. Bán József nem nyújt semmiféle kifejezett garanciát, garanciavállalást vagy feltételt. A helyi törvények szerint Ön további fogyasztói jogokkal is rendelkezhet, amelyeket ez a szerződés nem módosíthat. A helyi jogszabályok által megengedett legteljesebb mértékben Bán József ezúton elzárkózik a vélelmezett garanciavállalástól az eladhatóságra, az adott célra való alkalmazhatóságra és a jogbitorlás-mentességre vonatkozóan.

9. JOGORVOSLATOK ÉS KÁROK KIZÁRÁSA ÉS KORLÁTOZÁSA. Bán Józseftől vagy beszállítóitól csak közvetlen kár esetén, 1000 Ft erejéig kaphat kártérítést egy teljes TKR-Licenc kifizetése esetén. Ön nem kaphat kártérítést semmiféle egyéb kárért, beleértve a következményi, üzleti haszon elmaradásából eredő, különleges, közvetett vagy járulékos károkat.

Ezen korlátozás vonatkozik:

· bármely, a szoftverrel, szolgáltatásokkal, harmadik fél webhelyén található tartalommal ( beleértve a kódot is) vagy harmadik fél programjával kapcsolatos ügyre;

· a szerződésszegéssel, a garanciális kötelezettségek megsértésével, garanciával vagy feltétellel, fokozott felelősséggel, hanyagsággal vagy más, szerződésen kívül okozott kárral kapcsolatos igényre az alkalmazandó jogszabályok által megengedett legteljesebb mértékben.

  A korlátozás akkor is érvényes, ha Bán József tudott vagy tudnia kellett volna az ilyen károk bekövetkeztének lehetőségéről.   Előfordulhat, hogy a fenti korlátozás nem vonatkozik Önre, mert országa nem teszi lehetővé a járulékos, következményi vagy egyéb károkért való felelősség kizárását, illetve korlátozását.

2012.07.05.
...........
2019.10.05.
2020.07.25.
2021.03.22.
2023.04.20.
...........

=================================

General Data Protection Regulation ( GDPR )

Készült a websiteplanet.com Ingyenes adatvédelmi irányelv sablonja alapján

GDPR kompatibilis

A. Bevezetés

  Nagyon fontos számomra a weboldalaim látogatói személyes adatainak védelme, és elkötelezett vagyok ennek megfelelő biztosítása mellett. Ez az adatvédelmi nyilatkozat tájékoztatást nyújt arról, hogy hogyan kezelem az Ön személyes adatait.

  Ha hozzájárul a sütik használatához a jelen adatvédelmi nyilatkozat feltételeinek megfelelően, amikor először látogatja meg bármelyik weboldalamat ( pl. https://viszk.hu , https://banjozsef.hu , https://banjozsef.hu/hirdetes , https://banjozsef.hu/szoftver , https://tkr.banjozsef.hu/tkr10 , https://viszk.hu/tkrplaza , stb. ; a lényegesebb lapok elérhetőek pl. a https://banjozsef.hu/oldalterkep címen is ) azzal engedélyezi számomra a sütik használatát minden egyes alkalommal, amikor Ön meglátogatja bármelyik weboldalamat.

B. Forrás

Ez a dokumentum a SEQ Legal (seqlegal.com) sablonján alapszik, amelyet a Website Planet módosított (www.websiteplanet.com)

C. A személyes adatok gyűjtése

A következő típusú személyes adatokat gyűjthetjük, tárolhatjuk és használhatjuk fel:

a számítógépével kapcsolatos információkat, beleértve az Ön IP-címét, a földrajzi tartózkodási helyét, a böngészője típusát és verzióját, valamint az operációs rendszerét;

információkat a weboldalaim meglátogatásáról és annak használatáról, ideértve a küldő hivatkozás adatait, a látogatás hosszát, az oldalmegtekintéseket és a weboldalon a navigáció adatait;

a weboldalaimon a regisztrációkor megadott információkat, például az e-mail címét ( + Név );

a weboldalaimon a profil létrehozásakor megadott információkat — például: a neve, profilképe, neme, születésnapja, kapcsolata állapota, érdeklődési körei és hobbijai, oktatási és foglalkoztatási adatai;

( jelenleg - 2020.09.09. - én nem gyűjtök ilyen adatokat )

a weboldalaimon az e-mailes levelezőlistára és/vagy hírleveleimre feliratkozáskor megadott információkat, például: a neve, e-mail címe;

( jelenleg - 2020.09.09. - nem működtetek levelezőlistát és hírlevelet sem küldök ki )

a weboldalaimon a szolgáltatásaim igénybevételekor megadott információkat;

a weboldalaim használata közben keletkező információkat, többek között, hogy mikor, milyen gyakran és milyen körülmények között használja weboldalaimat;

( jelenleg - 2020.09.09. - nem gyűjtök személyhez köthető, ilyen jellegű információkat, "csak" számlálókat működtetek )

az Ön által vásárolt szolgáltatásokkal, az Ön által használt szolgáltatásokkal vagy a weboldalaimon keresztül végzett tranzakciókkal kapcsolatos információkat, többek között: a neve, címe, telefonszáma, e-mail címe és a bankkártyája adatai;

( jelenleg - 2020.09.09. - nem gyűjtök bankkártya adatokat, az egyéb adatokat is csak akkor, ha egy TKR Licenc [ https://banjozsef.hu/Licenc.html ] -et rendel és azt is csak az Ön személyes beleegyezésével a TKR Shop -on vagy az Ön levelező szoftverén keresztül )

az interneten való közzététel céljából a weboldalaim számára elküldött információkat, többek között: a felhasználóneve, a profilképei és az üzenetei tartalma;

( jelenleg - 2021.04.25. - regisztrálni a TKR Pláza -ba [ https://viszk.hu/tkrplaza ] és a TKR Shop -ba [ https://tkr.banjozsef.hu/tkr10 ] lehet általam is elérhető adatokkal, de sem a TKR Pláza, sem a TKR Shop nem kér profilképet )

az e-mailben vagy a weboldalaimon keresztül az Ön által elküldött információkat, beleértve azok tartalmát és metaadatait;

minden egyéb személyes információt, amelyet elküldött számunkra.

  Mielőtt valamely másik személy személyes adatait feltárná előttem, Önnek kötelező az adott személy hozzájárulásával rendelkeznie a személyes adatok megosztását valamint a személyes adatoknak a jelen adatvédelmi nyilatkozat előírásaival összhangban történő feldolgozását illetően.

D. Az Ön személyes adatainak felhasználása

  A weboldalaimon keresztül számomra elküldött személyes adatokat a jelen adatvédelmi nyilatkozatban vagy a weboldal vonatkozó oldalain meghatározott célokra használom fel. Az Ön személyes adatait a következő célokra használhatom fel:

a weboldalaim és a szoftvereim adminisztrálása;

a weboldalaim testreszabása az Ön számára;

a weboldalaimon található szolgáltatások elérhetővé tétele az Ön számára

a weboldalaimon keresztül megvásárolt áruk postázása az Ön részére;

a weboldalaimon keresztül megvásárolt szolgáltatások nyújtása az Ön részére;

számlák és fizetési emlékeztetők küldése, és Öntől a befizetések begyűjtése;

nem marketing célú kereskedelmi kommunikáció küldése az Ön részére;

olyan e-mail értesítések küldése Önnek, amelyeket Ön kifejezetten kért;

e-mail hírlevelem küldése Önnek, ha azt igényelte (bármikor értesíthet engem, ha már nem kéri a hírlevelet);

szoftvereimmel, a szoftvereimben való megjelenési lehetőségekkel vagy szolgáltatásaimmal illetve gondosan kiválasztott harmadik felek vállalkozásaival kapcsolatos marketingkommunikációk küldése az Ön részére, postai úton vagy – ha ehhez Ön kifejezetten hozzájárult – e-mailben vagy hasonló technológia alkalmazásával (bármikor értesíthet engem, ha már nem kéri a hírlevelet);

harmadik felek számára statisztikai információk szolgáltatása felhasználóinkról (azonban ezek a harmadik felek nem azonosíthatnak egyetlen felhasználót sem ezen információk alapján);

a weboldalaimmal kapcsolatos, az Ön által vagy az Önről tett tudakozódások és panaszok kezelése;

a weboldalaim biztonságának megőrzése és a csalások megelőzése;

a weboldalaim használatát szabályozó feltételek betartásának ellenőrzése (ideértve a weboldal privát üzenetküldő szolgáltatásán keresztül küldött privát üzenetek nyomon követését is); valamint

egyéb felhasználások.

  Ha Ön személyes információkat küld nekem a weboldalaimon való közzététel céljából, ezeket az információkat én közzéteszem és egyéb módon felhasználom az Ön által nekem megadott engedély alapján.

  Az Ön adatvédelmi beállításai korlátozhatják az adataira vonatkozóan a közzétételt a weboldalaimon, ezek a beállítások pedig módosíthatók a weboldalon az adatvédelmi beállítási lehetőségek használatával.

  Az Ön kifejezett hozzájárulása nélkül nem adom át az Ön személyes adatait harmadik feleknek ezen harmadik felek vagy más harmadik felek által folytatott közvetlen marketing céljából.

E. A személyes adatok közzététele

  A személyes adatait bármilyen ismerősömmel, barátommal, értékesítőmmel, képviselőmmel, biztosító társasággal, szakmai tanácsadókkal, ügynökökkel, beszállítókkal vagy alvállalkozókkal közölhetem, amennyiben ez ésszerű és szükséges a jelen adatvédelmi nyilatkozatban meghatározott célok biztosításához.

( jelenleg - 2020.09.09. - legtöbbször TKR Licenc Értékesítőkkel, TKR Képviselőkkel [ viszonteladókkal ] fordulhat elő adatmegosztás, de csak az Ön engedélye esetén )

  A személyes adatait közölhetem a TKR szoftverekkel és rendszerekkel ( TKR 366/10/APP ) kapcsolatba került és várhatóan kapcsolatba kerülő céggel ( cégcsoporttal, annak bármely tagjával, leányvállalatával, holdingtársaságával ) és magánszeméllyel, amennyiben ez ésszerű és szükséges a jelen adatvédelmi nyilatkozatban meghatározott célok biztosításához.

  A személyes adatait közzétehetem:

olyan mértékben, amennyire a törvény ezt megköveteli;

a folyamatban lévő vagy jövőbeni bírósági eljárásokkal kapcsolatban;

a törvényes jogaim megállapítása, gyakorlása vagy védelme érdekében (többek között: a csalások megelőzése és a hitelkockázat csökkentése céljából történő információszolgáltatás mások számára);

az általam eladott ( vagy a jövőben eladott ) minden szoftver ill. szolgáltatás vagy rendszer vevője számára; és bármely olyan személy számára, akinek az esetében ésszerűen feltételezhetem, hogy bírósághoz vagy más illetékes hatósághoz fordulhat a személyes információ közzététele érdekében, amennyiben ésszerű véleményem szerint az ilyen bíróság vagy hatóság valószínűleg elrendelné az említett személyes információ közzétételét.

  A jelen adatvédelmi nyilatkozatban foglalt esetek kivételével az Ön személyes adatait nem adom át harmadik feleknek.

F. Nemzetközi adattovábbítás

  Az általam összegyűjtött információkat tárolhatom, feldolgozhatom és továbbíthatom bármely olyan országok között, ahol marketing tevékenységet folytatok, annak érdekében, hogy az információkat ezen adatvédelmi nyilatkozatnak megfelelően felhasználhassam.

  Az általam összegyűjtött információkat továbbadhatom a következő országoknak, amelyek nem rendelkeznek az Európai Gazdasági Térségben hatályos adatvédelmi törvényekkel egyenértékű törvényekkel: Amerikai Egyesült Államok, Oroszország, Japán, Kína és India.

  Az Ön által a weboldalaimon közzétett vagy a weboldalaimon közzétételre az Ön által benyújtott személyes adatok az interneten keresztül elérhetők lehetnek az egész világon. Nem akadályozhatom meg az ilyen információk mások általi felhasználását vagy az ilyen információkkal történő visszaélést mások által.

  Ön kifejezetten hozzájárul a személyes adatainak továbbításához a jelen F. szakaszban leírtak szerint.

G. A személyes adatok megőrzése

  A jelen G. szakasz tájékoztat az adatmegőrzési irányelveimről és eljárásaimról, amelyek célja annak biztosítása, hogy a személyes adatok megőrzésére és törlésére vonatkozó jogi kötelezettségeimnek megfelelően járok el.

  A személyes adatokat, amelyeket bármilyen célból vagy célokból feldolgozok, tilos annál hosszabb ideig megőrizni, mint amennyi ideig szükséges a tárolásuk ehhez a célhoz vagy célokhoz.

  A G-2. cikkely sérelme nélkül, általában az alábbiakban meghatározott kategóriákba tartozó személyes adatokat törlöm az alábbiakban megadott dátumban/időpontban:

a személyes adattípus törlése ekkor történik meg:

( jelenleg - 2020.09.09. - a már megvásárolt TKR Licenc [ https://banjozsef.hu/Licenc.html ] érvényességi idejének lejártakor törlöm, az esetleg bekért személyes adatokat )

A G. szakasz egyéb rendelkezéseinek sérelme nélkül, a személyes adatokat tartalmazó dokumentumokat ( beleértve az elektronikus dokumentumokat is) az alábbiaknak megfelelően őrzöm:

olyan mértékben, amennyire a törvény ezt megköveteli;

amennyiben a dokumentumok fontosak lehetnek bármilyen folyamatban lévő vagy jövőbeni bírósági eljárásban; és törvényes jogaim megállapítása, gyakorlása vagy védelme érdekében (többek között: a csalások megelőzése és a hitelkockázat csökkentése céljából történő információszolgáltatás mások számára ).

H. Az Ön személyes adatainak biztonsága

  Megteszem a megfelelő technikai és technológiai óvintézkedéseket annak érdekében, hogy megakadályozzam a személyes adatai elvesztését, a velük való visszaélést vagy a módosításukat.

  Minden, az Ön által megadott személyes információt biztonságos ( jelszóval és tűzfallal védett ) szervereken tárolják ( az Internetes tárhely szolgáltatóim a : Datatrans Internet Kft. , https://viszk.hu/Impresszum.txt ; az INTRONET Kft. , https://banjozsef.hu/Impresszum.html ; és a Netmask Interactive Kft. , https://tkr.banjozsef.hu/tkr10/index.php?route=information/information&information_id=4 ; ) és én PC -ken, tableten és okostelefonokon tárolom.

  A weboldalaimon keresztül lebonyolított összes elektronikus pénzügyi tranzakciót titkosítással védjük.

( jelenleg - 2020.09.09. - pénzügyi tranzakciót nem bonyolítok a lapokon keresztül, de már mindegyik tárhelyem [ https://banjozsef.hu , https://viszk.hu . https://tkr.banjozsef.hu/tkr10 ] és az azokon tárolt összes többi lapom { tehát nem "csak" a belépő lapok } titkosított kapcsolaton keresztül is elérhető )

  Ön tudomásul veszi, hogy az információ továbbítása az interneten keresztül alapvetően bizonytalan jellegű, és nem garantálhatjuk az interneten keresztül továbbított adatok biztonságát.

  Ön felelős a weboldalaim eléréséhez használt jelszava bizalmas kezeléséért; nem kérem el a jelszavát ( kivéve, amikor bejelentkezik valamelyik, jelszót is kérő [ https://viszk.hu/tkrplaza { TKR Pláza } és a https://tkr.banjozsef.hu/tkr10 { TKR Shop } ] weboldalamra ).

I. Módosítások

  Időnként frissítem ezt az adatvédelmi nyilatkozatot azáltal, hogy közzéteszem az új verzióját a weboldalamon. Időnként ellenőrizze ezt az oldalt annak érdekében, hogy megismerje az adatvédelmi nyilatkozat módosításait. Önt az adatvédelmi nyilatkozat változásairól e-mailben vagy a fő vagy alap weboldalamon [ https://banjozsef.hu ] található privát üzenetküldő rendszeren vagy az ott megjelenő üzeneten vagy egyszerűen ebben a dokumentumban ( https://banjozsef.hu/GDPR.html ) szereplő dátum ill. verzió változásával értesíthetem.

J. Az Ön jogai

  Felszólíthat engem arra, hogy bocsássam a rendelkezésére az összes személyes információt, amely nálam elérhető Önről; az ilyen információk szolgáltatása a következő feltételek mellett történik:

a szükséges díj befizetése [ elektronikus formában e-mailes megküldés esetén ingyenesen, míg papír alapon az aktuális TKR Postázási díj(adminisztráció+ csomagolás+ postaköltség+ feladás) https://tkr.banjozsef.hu/tkr10/index.php?route=product/product&path=77_103&product_id=180 ]; és

az Ön személyazonosságának a megfelelő módon történő igazolása ( általában elfogadom útlevelének vagy személyi igazolványának fénymásolatát, amelyet közjegyző hitelesít, közüzemi számla olyan eredeti példányával együtt, amely tartalmazza az Ön jelenlegi lakcímét).

  A törvény által megengedett mértékben visszatarthatom az Ön által kért személyes információkat.

  Bármikor felszólíthat engem arra, hogy marketing célból ne dolgozzam fel személyes adatait.

  A gyakorlatban Ön általában előzőleg kifejezetten egyetért azzal, hogy személyes adatait felhasználhatom marketing célokra, vagy pedig lehetőséget biztosítok az Ön számára azt illetően, hogy visszautasíthassa a személyes adatai marketing célokra történő felhasználását.

K. Harmadik felek weboldalai

  Weboldalaimon hivatkozásokat és részleteket tartalmaz harmadik felek weboldalait illetően. Nem áll módomban a harmadik felek adatvédelmi irányelveit és gyakorlatait ellenőrizni, valamint azokért nem vagyok felelős.

L. Az adatok frissítése

  Kérem, tudassa velem, ha javítani vagy frissíteni kell az Önnel kapcsolatosan általam tárolt személyes adatokat.

  ( jelenleg - 2020.09.09. - csak akkor tárolok Önről személyes adatot, ha Ön vásárolt már egy TKR Licenc [ https://banjozsef.hu/Licenc.html ] -et ill. az még részben vagy egészében érvényes )

M. Sütik

  Weboldalaim sütiket alkalmaz. A süti egy azonosítót ( betűket és számokat ) tartalmazó fájlnak felel meg, amelyet a webszerver küld a webböngészőnek, és amelyet a böngésző eltárol. Ezután megtörténik az azonosító visszaküldése a szerverhez minden alkalommal, amikor a böngésző lekér egy adott oldalt a szerverről. A sütik lehetnek „tartós” vagy „munkamenet” sütik: a tartós sütiket a böngésző tárolja, és a megadott lejárati időpontig érvényben maradnak, kivéve, ha a felhasználó a lejárati idő előtt törli őket; a munkamenet süti ezzel szemben lejár a felhasználói munkamenet végén, amikor a böngészőt bezárja a felhasználó. A sütik általában nem tartalmaznak olyan információt, amely által személyesen azonosítható lenne a felhasználó, azonban az Önről általam tárolt személyes adatok kapcsolódhatnak a sütikben tárolt illetve a sütikből kiolvasható információkhoz. ( Weboldalaimon munkamenet sütiket és tartós sütiket is használunk.)

  Az általunk ( az Internetes tárhely szolgáltatóim a : Datatrans Internet Kft. , https://viszk.hu/Impresszum.txt ; az INTRONET Kft. , https://banjozsef.hu/Impresszum.html ; és a Netmask Interactive Kft. , https://tkr.banjozsef.hu/tkr10/index.php?route=information/information&information_id=4 ; és én, https://banjozsef.hu ) a weboldalaimon alkalmazott sütik nevét, valamint azok felhasználási céljait az alábbiakban ismertetem:

  A weboldalaimon a Google Analytics ( https://viszk.hu ) és az Adwords ( https://banjozsef.hu , https://viszk.hu ) szoftverek segítségével a számítógép felismerésére, amikor egy felhasználó meglátogatja a weboldalt / a felhasználók nyomon követése, miközben navigálnak a weboldalon / a kosár használatának ( https://tkr.banjozsef.hu/tkr10 ) lehetősége a weboldalon / a weboldal használhatóságának javítása / a weboldal használatának elemzése / a weboldal adminisztrálása / a csalások megakadályozása és a weboldal biztonságának javítása / a célzott reklámok használata, amelyek adott felhasználók számára különösen érdekesek lehetnek;

  A legtöbb böngészőben beállítható a sütik elfogadásának megtagadása — például: az Internet Explorer böngészőben ( 10. verziószám ) letilthatja a sütiket a sütikezelés felülbírálását érintő beállításokban, ehhez kattintson a következőkre: „Eszközök”, „Internetbeállítások”, „Adatvédelem”, végül pedig a „Speciális” opcióra;

  A Firefox böngészőben ( 24. verziószám ) az összes süti letiltásához kattintson a következőkre: „Eszközök”, „Opciók”, „Adatvédelem”, ezután a legördülő menüből válassza az „Egyéni beállítások használata előzményekhez” opciót, és törölje a pipát a „Sütik elfogadása” opciónál; valamint

  A Chrome böngészőben ( 29. verziószám ) az összes süti letiltásához válassza a „Testreszabás és vezérlés” menüt, ezután kattintson a következőkre: „Beállítások”, „Speciális beállítások megjelenítése”, „Tartalombeállítások”, végül válassza ki a „Adatmentés tiltása a webhelyeken” opciót a „Cookie-k” résznél.

  A Microsoft Edge ( Microsoft Edge 44.18362.449.0 , Microsoft EdgeHTML 18.18363 ) ... ( Beállítások és egyéb lehetőségek ), "Előzmények" , "Előzmények törlése", "Adatvédelem és biztonság" menüpontra kattintva állíthatjuk be a „Cookie-k” -al vagy sütikkel kapcsolatos ügyeket.

  Ha letiltja az összes süti használatát, akkor sok weboldal használhatósága romlani fog. A weboldalaimon pedig egyes funkciók nem lesznek elérhetők az Ön számára.

  Törölheti a számítógépén már tárolt sütiket is — például:

az Internet Explorer böngészőben ( 10. verziószám ) manuálisan kell törölnie a süti-fájlokat ( ehhez a http://support.microsoft.com/kb/278835 címen talál leírást);

  A Firefox böngészőben ( 24. verziószám ) a sütik törléséhez kattintson a következőkre: „Eszközök”, „Opciók”, „Adatvédelem”, ezután válassza az „Egyéni beállításokat használ az előzményekhez” opciót, majd kattintson a „Sütik megjelenítése” opcióra, végül az „Összes eltávolítása” elemre; valamint

  A Chrome böngészőben ( 29. verziószám ) az összes süti törléséhez válassza a „Testreszabás és vezérlés” menüt, ezután kattintson a következőkre: „Beállítások”, „Speciális beállítások megjelenítése”, „Böngészési adatok törlése”, utóbbinál pedig válassza az „Összes cookie és webhelyadat” lehetőséget, mielőtt a „ Böngészési adatok törlése” elemre kattint.

  A Microsoft Edge böngészőben ( Verzió: 84.0.522.44 (Hivatalos build) (64 bites) ) [ Menü , ... , Beállítások és egyéb lehetőségek ], "Előzmények" , "Böngészési adatok törlése" menüpontra kattintva törölhetjük a sütiket.

  Ha törli a sütiket, akkor sok weboldal használhatósága romlani fog.

2018.05.25.
...........
2019.12.29.
2020.07.25.
2020.09.09.
2021.04.26.
2023.04.05.
2023.04.10.
2023.04.20.
...........

===============================

https://banjozsef.hu/Szerzo.html

...

Szerzői jogok

  Azzal, hogy belép a http://www.banjozsef.hu ( banjozsef.hu ) ill. a https://www.banjozsef.hu ( https://banjozsef.hu ) valamelyik oldalára, elfogadja az alábbi feltételeket, még abban az esetben is, ha nem regisztrált felhasználója, előfizetője a rendszer egyik szolgáltatásának sem.

  Az oldalon található tartalom Bán József ( továbbiakban: szerző ) szellemi tulajdonát képezik, és szerzői jogvédelem alatt áll. A weblap tartalmának engedély nélküli felhasználása ( a tanulmányozás céljából való letöltésen kívül ), másolása, publikálása tilos. Az oldalon található szövegekből csak abban az esetben lehet szabadon idézni egy-egy részletet, amennyiben a cikk írója a forrásban feltünteti a banjozsef.hu elérhetőségét, a https://www.banjozsef.hu webcímet. A lap tartalmának bizonyos részeit - kizárólag saját felhasználás céljából - elmentheti vagy kinyomtathatja, de ebben az esetben sem jogosult a lap így többszörözött részének további felhasználására, terjesztésére, adatbázisban történő tárolására, letölthetővé tételére, kereskedelmi forgalomba hozatalára. Az oldalak bármely részére hivatkozás helyezhető el más online tartalomban előzetes kérés nélkül is. A linkelés megszüntetését azonban bármikor kérhetem, amennyiben az nem a valóságnak megfelelő. Célom, hogy az oldalakon megjelenő információk naprakészek, pontosak és teljesek legyenek, de felelősséget nem vállalok az oldalakon szereplő információk felhasználásából eredő következményekért.

(c) 1983 - 2023 Bán József. Minden jog fenntartva! All rights reserved!